Du er her

Dyrt liv

Publisert
1. mai 2004

Nå blir forsikringen altfor dyr. Min gruppelivsforsikring i Vital økte over 30 % i høst. Er Psykologforeningen en elendig forhandler? Hvorfor skifte fra Gjensidige til Vital med slike priser?

Øko Nom

De fleste hadde en langt lavere økning enn 30 %. Økning for ditt vedkommende skyldes to ting: Grunnbeløpet i Folketrygden har økt ca. 5 %, og premien er regulert i tråd med dette, siden ytelsene ved død/invaliditet øker i takt med G. Dessuten ser jeg av medlemsregisteret at du fyller 56 år i 2004. Premien for gruppeliv beregnes for hver femårs-aldersgruppe for seg. I 2004 fyller du 56 år og rykker da opp i en høyere premiegruppe. Dette forklarer resten av økningen. På baksiden av papirene du har fått tilsendt fra Vital finner du en oversikt over hva de forskjellige aldersgruppene betaler i premie. Siden premien fastsettes i femårsintervaller (slik det er vanlig i kollektive forsikringer), vil en hvert femte år få slike store hopp i premien, rett og slett fordi en blir eldre.

Psykologforeningens forsikringstilbud er i hovedsak forhandlet frem for foreningene i Akademikerne samlet. Vi inngår da i en stor gruppe og får et bedre tilbud. Når vi for et par år siden skiftet fra Gjensidige til Vital, var det ut fra en totalvurdering med en samlet pakke av ulike forsikringer og banktilbud. Et skifte til Vitals tilbud skjedde i tråd med tydelig tilråding fra Akademikerne. De fleste Akademikerforeninger er nå tilknyttet Vitals tilbud, der forøvrig Legeforeningen har vært i mange år allerede. Så vidt jeg har oversikt over skal ingen av forsikringstilbudene i Vital være dårligere enn de var i Gjensidige. Unntaket er bilforsikring, der Vital har en del begrensninger ved unge bilførere. Er det noe du lurer på når det gjelder forsikringene, ring Vitals kundetelefon – Psykologforsikringen – tlf 815 55 207, eventuelt e-post psykologforsikringen@vital.no.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 5, 2004, side

Kommenter denne artikkelen