Du er her

To ledige stillinger for psykolog (100% engasje­ment)

Stiftelsen Alternativ til Vold, Oslo

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 90 ansatte, hovedsakelig psykologer.

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB), er ATV tildelt ekstra tilskuddsmidler. Under forutsetning av endelig godkjenning utlyses derfor to engasjementstillinger, med mulighet for fast ansettelse.

ATV i Oslo gir et behandlingstilbud for mennesker som utøver vold i nære relasjoner, både kvinner og menn. Vi arbeider også i noen grad med utsatte for vold og med utøvere og utsattes foreldrekompetanse. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier. Hovedoppgaven for stillingene er knyttet til klinisk arbeid med voksne utøvere individuelt og i gruppe. Å bidra til stadig utvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner vil stå sentralt. ATV arbeider kontinuerlig med å videreutvikle et familieperspektiv på vold i familien og dette er vårt faglige satsingsområde. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer og nyere utviklings- og tilknytningsteori.

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende faglig fellesskap. Søkere må ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Erfaring fra arbeid med vold er ønskelig, men annen behandlingserfaring vil også være relevant. Personlig egnethet vektlegges. Vi ønsker personer med gode samarbeidsevner og som ønsker å by på seg selv.

Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Liker å jobbe i team
  • Synes at vold kan være en spennende terapeutisk utfordring
  • Liker at jobben også kan inneholde formidling og undervisning
  • Liker å jobbe innenfor et større nasjonalt psykologfellesskap

Tiltredelse etter avtale

Antall stillinger: 

Kontakt
Helene Skancke, kontorleder og psykologspesialist, tlf.  934 59 936
Ragna Lundgaard, regionleder for region Øst og Nord og psykologspesialist, tlf. 416 11 003

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. juni 2021