Du er her

Ledige avtalehjemler i psykologi

Helse Sør-Øst RHF

Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge for-ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Fullstendige stillingsannonser og elektroniske søknadsskjemaer finner du på hjemmesiden: helse-sorost.no/om-oss/ledige-stillinger


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgave som har utgivelse 1. juni 2023   

 

Søknadsfrist
Løpende