Du er her

Ledige avtalehjemler i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst
  • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Røyken, Buskerud
  • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Ål, Buskerud
  • Sju ledige 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til bydel Grorud eller Søndre Nordstrand

Nærmere opplysninger:
Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykiskhelsevern og rusbehandling, Helse Sør-Øst RHF, e-post: kari.iren.austad.borge@helse-sorost.no

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk
søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2019

 

Søknadsfrist
22. oktober 2019