Du er her

Ledige avtale­hjemler i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst
  • 4 ledige 100% avtalehjemler i kliniskvoksenpsykologi lokalisert til Akershus Vest
  • Ledig 100% avtalehjemmel i kliniskvoksenpsykologi lokalisert til Hønefoss, Buskerud
  • 5 ledige 100% avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til bydel St. Hanshaugen, Grünerløkka eller Gamle Oslo.

Nærmere opplysninger:

Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, tlf. 02411 /e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling

Lenke til annonse for Buskerud
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som utkommer 1. august 2019

 

Søknadsfrist
22. august 2019