Du er her

Ledige avtale­hjemler

Helse Sør-Øst
 • 100% avtalehjemmel i klinisk psykologi
  lokalisert til Skien
 • Fire 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi
  lokalisert til Bærum, Akershus
 • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi  
  lokalisert til Drammen, Buskerud
 • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi  
  lokalisert til Flekkefjord, Vest-Agder
 • Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi  
  lokalisert til Follo, Akershus

 

Nærmere opplysninger:
Spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, tlf. 02411 / e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no
Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema: helse-sorost.no/ledigstilling 

 

Lenke til annonsene og
Lenke til annonsen/ søk stilling Avtalehjemmel lokalisert til Skien

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Februar-utgave som utkommer 01. februar 2019

 

 

Arbeidssted
Helse Sør-Øst
Søknadsfrist
22. februar 2019