Du er her

Ledig tre 100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi

Helse Sør-Øst, lokalisert til Oslo øst, bydel Stovner

Ledig tre 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Oslo øst, bydel Stovner

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge, enhet for psykisk helsevern og rusbehandling, e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no eller telefon 02411.

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets april-utgave som utkommer 6. april 
 

Søknadsfrist
22. april 2021