Du er her

Ledig 100 % avtale­hjemmel i klinisk voksen­psykologi lokalisert til Moss

Helse Sør-Øst RHF

Ledig 100 % avtalehjemmel i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Moss

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,
enhet for psykisk helsevern og rusbehandling,
e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no,
telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
helse-sorost.no/ledigstilling

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets  september-utgave som utkommer 1. september 2020
 

Søknadsfrist
22. september 2020