Du er her

Ledig to 100 % avtale­hjemler i klinisk voksen­psykologi lokalisert til Sarpsborg

Helse Sør-Øst RHF

Ledig to 100 % avtalehjemler i klinisk voksenpsykologi lokalisert til Sarpsborg

Nærmere opplysninger:
spesialrådgiver Kari Iren Austad Borge,
enhet for psykisk helsevern og rusbehandling,
e-post Kari.Iren.Austad.Borge@helse-sorost.no,
telefon 02411.

Fullstendig stillingsannonse og elektronisk søknadsskjema:
helse-sorost.no/ledigstilling
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 1. september 2020
 

Søknadsfrist
22. september 2020