Du er her

Diagnose: Brukerfravær

Publisert
5. september 2014

«Psykiatri er for viktig til å overlatast til psykiatrien sjølv», skriver Tor- Johan Ekeland i dette nummeret, og argumenterer for viktigheten av en diagnosedebatt. Hvordan vi skiller mellom avvik og normalitet, psykisk helse og uhelse, får store følger for den enkelte og samfunnet – med juridiske, økonomiske, sosiale og psykologiske implikasjoner.

Men psykologer flest har et likegyldig, pragmatisk forhold til diagnoser, hevder gjesteredaktøren for dette temanummeret, Ole Jacob Madsen. Kanskje er det denne pragmatikken som ligger til grunn når Liv E. Aalen i sitt debattinnlegg spør om psykologer er feige og går den medisinske psykiatris ærend. Hun følger opp Siri Gullestads kronikk fra august-utgaven, hvor sistnevnte skriver at psykologene har tatt over psykiaternes språk. Og hevder det var annerledes før: Da var det psykiaterne som var opptatt av å kategorisere og diagnostisere psykisk lidelse, mens psykologen ønsket å forstå pasientens indre verden, hva hun følte og opplevde.

Det er vel og bra å være mot diagnoser. Men det som for 50 år siden var et identitetsskapende opprør for psykologer og andre på den helseideologiske venstresida, er i dag et forutsigbart fiendebilde som ikke fører debatten videre, skriver Ole Jacob Madsen (side 690). Olaug S. Lian peker på at også psykologene er en del av de helseprofesjonene som har den endelige definisjonsmakten når diagnoser forhandles, skapes, utfordres, rangeres og valideres. En definisjonsmakt som også kommer til uttrykk gjennom fraværet av brukerstemmer i dette temanummeret – med et viktig unntak: Aina Olsvolds artikkel om barns opplevelser av å få diagnosen ADHD. Men også der er brukererfaringene mediert av forskerpennen.

Både gjesteredaktør og redaksjonen har hatt «brukerstemmer» på blokka. Men å involvere nye grupper og perspektiver fordrer tid, motivasjon og overskudd. I en hverdag hvor ressursene for lengst er fordelt på faste oppgaver, viser det seg enklest å stevne frem som før. En redaksjon kan få et for likegyldig og pragmatisk forhold til innholdet, akkurat som psykologer kan få til diagnoser.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Snart: Nytt design

I oktober lanserer vi Psykologtidsskriftets nye design. Men layout handler om mer enn utseende; det handler vel så mye om å bygge en plattform for redaksjonell videreutvikling. På samme vis som forrige store omlegging åpnet opp et rom for nye sjangere, stemmer og spalter, vil den nye designen både favne det tidsskriftet vi alt har, og legge grunnen for å tenke nytt rundt hva det kan bli.

Etter mer enn 120 forsider gjennom de vel ti siste årene fortjener vår omslagsdesigner Kristin Berg Johnsen en spesiell takk. Hennes prisbelønte illustrasjoner har gitt både Psykologtidsskriftet og psykologien et visuelt uttrykk få fag har vært forunt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 9, 2014, side 689

Kommenter denne artikkelen