Du er her

Ingen vinnersak

Publisert
6. november 2012

Psykisk helse er ingen politisk vinnersak. Knapt et ord er ytret om dette i statsbudsjettet, og ingen i opposisjonen har påpekt mangelen. Det betyr at vi nok en gang kan få en valgkamp hvor psykisk helse glimrer med sitt fravær. For årets statsbudsjett er et valgbudsjett hvor regjeringen gir midler til de sakene den antar kan avgjøre valget i 2013, mens opposisjonen reagerer med misnøye og sinne på de sakene de tror kan vinne stemmer. Når begge leire tier, betyr det at ingen av partiene tror på psykisk helse som en sak som kan gi regjeringsmakt.

Ingen av partiene tror på psykisk helse som en sak som kan vinne stemmer og makt

Det er heller ikke slik at psykisk helse inngår i en mer overordnet helsepolitikk. På lederplass i Aftenposten kan vi lese at «i Statsbudsjettet for 2013 er psykisk helse merkelig nok fremdeles holdt utenfor finansieringsordningen til samhandlingsreformen. Det rammer kommunenes evne til å bygge opp gode lokale psykiske helsetilbud». Det samme påpekes av interesseorganisasjoner som Mental Helse og Rådet for psykisk hele, og av fagforeninger som Psykologforeningen og Sykepleierforbundet. Ellers er det taust. Skriv inn «statsbudsjett» og «psykisk helse» på nettet, og det er skuffelsen over den manglende satsningen på så vel forebygging som psykisk helse som dominerer trefflisten.

I septemberutgaven av Tidsskriftet skriver imidlertid ungdomspolitikerne på et vis som bør forplikte partiene til å gjøre psykisk helse til en del av valgkampen: Når Unge Høyre skriver at den rødgrønne regjeringen ofte nedprioriterer de psykiske problemene, forventer vi at Høyre prioriterer psykiske lidelser i valgkampen. Når Fremskrittspartiets Ungdom sier at samfunnet tjener på å investere i psykologtjenester, bør dette selvsagt gjenspeiles i moderpartiets alternative statsbudsjett. Og når ungdommen i Kristelig Folkeparti mener at vi må bygge ut et hjelpeapparat som kan møte den dramatiske økningen i psykiske lidelser, vet vi hvor KrF legger helsedebatten det kommende året. AUF s Eskil Pedersen er mer tilbakeholden, men ønsker å gripe tidlig inn i forhold til psykiske lidelser, blant annet gjennom å satse på skolehelsetjenester og styrke samarbeidet mellom PPT, BUP og skolen. En slik satsning vil dempe Sykepleierforbundets kritikk av årets statsbudsjett for manglende satsing på forebygging og skolehelsetjeneste.

Valgkampstrategene tror også denne gangen at valget vinnes på skole, formuesskatt, bensinpris, eldreomsorg og vei. Dette skjer samtidig med at Nav forteller at mens sykefraværet ellers går ned, øker antall sykemeldte på grunn av psykiske lidelser. Og det skjer samtidig med at forskere peker på at psykiske lidelser er en hovedårsak til sykefravær og uførepensjonering. Politikere som ønsker å ta befolkningens utfordringer på alvor, kan derfor ikke unngå å gi psykisk helse en sentral plass i den kommende valgkampen.

bjornar@psykologtidsskriftet.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 11, 2012, side 1049

Kommenter denne artikkelen