Du er her

Leder for utvikling av nasjonal spiss­kompetanse på vold og konflikt

Bufetat, region øst

Familievernet i Norge styrker staben og søker leder for utvikling av nasjonal spisskompetanse på vold og konflikt

Sammen med kompetente ansatte vil du bidra til videreutvikling av felles kunnskap, metodikk og arbeidsmetoder for familieverntjenesten. Da spesielt rettet mot arbeid med vold i nære relasjoner og foreldre med høyt konfliktnivå. Du er en engasjert, kompetent og trygg leder som liker å skape resultater sammen med dine medarbeidere – og fremmer andres mestring.

Se fullstendig utlysning og søk på bufdir.no


Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2019

 

Søknadsfrist
20. oktober 2019