Du er her

Leder til nytt MST-team

Barne-, ungdoms- og familieetaten, Midt-Norge

100 % fast stilling i Nordmøre og Romsdal

Du får ansvar for veiledning av hele teamet.

Bufetat region Midt-Norge starter nå opp et nytt MST-team med opptaksområde i Nordmøre og Romsdal. Teamet skal ha tre terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig samarbeid med MST-konsulent og regelmessige fag-seminarer.

 • Faglig og personaladministrativt ansvarlig for teamet.
 • Budsjettansvar
 • Ansvar for ukentlig gruppeveiledning og individuell veiledning av terapeutene etter MSTs prinsipper og praksis
 • Ansvar for løpende kontakt mellom teamet og MST-konsulent.
 • Ansvar for inntak i MST.
 • Ansvar for at MSTs kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU.
 • Delta i MST-programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling.
 • Ansvar for systemarbeid innad i organisasjonen og ovenfor samarbeidsinstanser.

Hvilken bakgrunn har du?

 • Vi søker deg med utdanning og autorisasjon som psykolog, fortrinnsvis som psykologspesialist.
 • Vi vurderer også søkere med mastergrad eller hovedfag i helse- og sosialfag med minimum to års klinisk videreutdanning tilsvarende 120 studiepoeng, samt bredde og lang erfaring fra terapeutisk arbeid.Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på.
 • Det er ønskelig med ledererfaring.
 • Videreutdanning eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker er ønskelig.
 • Du må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Relevante IKT-kunnskaper er viktig

Hvem ser vi etter?

 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og systematisk.
 • Du har lyst til å bringe psykologfaget tydeligere inn i barnevernsarbeidet.
 • Du har gjerne allsidig og bred erfaring som du kan dra veksler på i arbeidet med ungdom med atferdsvansker.
 • Du er lærevillig og anerkjenner at endringer skapes gjennom multisystemisk innsats.

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Kontaktinformasjon:


Lenke til annonse
Søk på stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai 2021
 

Søknadsfrist
21. mai 2021