Du er her

Leder – psykolog / psykolog­spesialist for TFCO - team

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region sør
Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Treatment Foster Care Oregon (TFCO) er et nytt teambasert behandlingstilbud til ungdom med en vanskelig fortid og svært krevende problemer.

Til deg som ønsker lederstilling i en virksomhet med det viktigste samfunnsoppdraget
 

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

Bufetat, region sør har ledig en fast 100 % stilling som leder for TFCO-teamet i Drammen.

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som jobber med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Behandlingen gjennomføres ved at ungdommen bor midlertidig i et behandlingshjem og får individualterapi og ferdighetstrening, samtidig som det gjennomføres familieterapi og relevant systemarbeid rundt ungdommen. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Som leder av TFCO-teamet har du en unik mulighet til å lede spennende behandlingsarbeid for ungdom og familier med omfattende problematikk, i et utviklende faglig fellesskap.  Du vil lede et høykvalifisert behandlingsteam bestående av 2 psykologer/psykologspesialister med ansvar for familie- og individualterapiene, en behandlingshjemskonsulent, samt ferdighetstrenere for ungdommene. Du vil ha ansvar for å lede, kvalitetssikre og utvikle teamets arbeid og resultater.  Behandlingsleder rapporterer til enhetsleder ved BVT behandling ungdom og inngår som en del av enhetens lederteam. Stillingen innebærer et tett faglig samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), og jevnlig kontakt med behandlingslederne i andre TFCO team i Norge.

TFCO-teamet skal være tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tilgjengeligheten er kompensert gjennom eget lønnstillegg.

Les mer om TFCO her: http:/www.nubu.no/TFCO/
 

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Faglig og administrativ ledelse av behandlingsteamet og budsjettansvar
 • Lede og koordinere behandlingen for ungdommer og familier i TFCO, i samsvar med TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis
 • Lede ukentlige behandlingsmøter for teamets ansatte og veiledningsgruppe for behandlingshjem
 • Etterse at ungdommens behandlingsplan følges og har oversikt over ungdommens behandling
 • Rekruttere og veilede behandlingshjem
 • Ansvar for at TFCO sine kvalitetssikringsrutiner følges, inkludert månedlig rapportering til NUBU
 • Delta i TFCO -programmets kontinuerlige opplæring og fagutvikling
 • Ansvar for dokumentasjon av teamets aktivitet og anvendelse av regelverk 


Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • Liker å arbeide som del av et behandlingsteam
 • Er en tydelig og samtidig fleksibel leder
 • Er målrettet og systematisk
 • Er god til å formidle og være i dialog med ulike instanser
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Trives med å ta krevende avgjørelser i en travel hverdag
 • Evner å inspirere

Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, motivasjon og gode samarbeidsevner


Hvilken bakgrunn har du?

Krav til stilling:

 • Profesjonsstudie i psykologi 
 • Norsk autorisasjon som psykolog er et krav
 • Gjerne ledererfaring
 • Gjerne erfaring fra arbeid med barn og unge

Vi ønsker at du har:

 • Grundig kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv adferdsteori og sosial læringsteori
 • Erfaring fra arbeid etter metoden eller erfaring fra ledelse av andre evidensbaserte tiltak vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk

 Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Hva får du hos oss?

 • Grundig opplæring i metoden, veiledning i det kliniske arbeidet samt faglig oppfølging
 • Faglige utviklingsmuligheter gjennom bl.a. ukentlig oppfølging fra TFCO-konsulent v/NUBU
 • En unik mulighet til å videreutvikle et forskningsbasert behandlingstilbud for en målgruppe med alvorlige og sammensatte behov
 • Det gis et kompensasjonstillegg for tilgjengelighet/beredskap/ubekvem arbeidstid, for tiden ca kr 250 000,-  Tilgjengelighet på telefon ut over normal arbeidstid samt noe kvelds-, og helgearbeid må påregnes
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1493 leder, p.t. kr 650 300 - 702 100 pr. år (ltr 70 - 74) eller stillingskode 1304 psykolog med godkjent spesialitet, p.t. 650 300 - 776 900 pr år (ltr 70 - 78). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse jf. lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade -, og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Drammen.
 • Det er et krav med førerkort kl. B.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.
   

Kontaktinformasjon:

Barbro Akerheim, Enhetsleder ved BVT, behandling ungdom, Bufetat region sør, tlf 409 12 890, epost:  barbro.akerheim@bufetat.no

Rebecca Ervik-Jeannin, tlf 948 66 857, epost: r.j.ervik-jeannin@nubu.no

Søknad med CV sendes elektronisk.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. juni 2021