Du er her

Leder og psykologer/psykologspesialister/psykoterapeuter

Alternativ til Vold - Finnmark

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 13 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV-kontorer i Norden. Stiftelsen har 83 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold oppretter et nytt ATV-kontor i Finnmark!


ATV har i forbindelse med regjeringens opptrappingsplan for arbeidet med vold i nære relasjoner fått midler til å opprette et nytt kontor i Finnmark. Kontoret finansieres av staten ved BFD. Kontoret skal gi et behandlingstilbud til både voksne som utøver vold og hans/hennes familie. Lokalene vil ligge i Alta sentrum og være godt tilpasset kontorets oppgaver. Kontoret skal betjene hele Finnmark og vil ha faste kontordager i blant annet Karasjok og Kirkenes, og arbeide i nært samarbeid med andre instanser som arbeider med vold i nære relasjoner, blant annet familievern og barnevern. Reising må derfor regnes med.

Lederstilling ved ATV Finnmark i 100 % fast stilling

Vi ønsker oss en leder til kontoret som har et spesifikt ønske om å lede et utviklingsprosjekt i en av landets vakreste fylker. Arbeidet med vold i nære relasjoner er et viktig samfunnsoppdrag, og arbeidet må skje i tett samarbeid med lokale tjenester i Finnmark og ATV. Leder må ha faglig kompetanse på linje med de andre stillingene ved kontoret og bidra i det kliniske arbeidet ved kontoret på linje med resten av teamet. Tidligere ledererfaring er ønskelig, men ikke et absolutt krav. Lederopplæring vil bli gitt.


3 100 % faste stillinger for psykologer/psykologspesialister/psykoterapeuter

Hovedoppgaven for stillingene vil være å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper voksne som utøver vold i nære relasjoner. Kontoret vil ha et familiemandat. Det betyr at det også vil gis et tilbud til arbeid med de voksne som er utsatt for vold og barna i familiene. Fokus på de voksnes foreldrekompetanse inngår som en viktig del av behandlingstilbudet. Vi søker fornyelse og inspirasjon blant annet innenfor kunnskap og behandling av traumer, og nyere utviklings- og tilknytningsteori, i tillegg til den spesifikke voldskompetansen. Arbeidet med volden vil ofte innebære samarbeid med barnevern, familievern, helsestasjon og andre tilbud til barn og familier i de respektive kommuner. Ansatte i ATV kan også ha oppgaver knyttet til undervisning og veiledning.

ATV søker engasjerte medarbeidere som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering, og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende nasjonalt og regionalt faglig fellesskap. Det settes av mye tid i ATV til faglig fordypning og utvikling. Erfaring fra arbeid med vold i nære relasjoner er ønskelig, men erfaring fra annen type problematferd er relevant. Søkerne må ha et eksplisitt ønske om å lære mer om vold og behandling. Vi ønsker medarbeidere med gode samarbeidsevner som ønsker å by på seg selv. Søkere med samisk bakgrunn og/eller kjennskap til samisk språk og kultur oppfordres til å søke, og vi ønsker oss et team med begge kjønn representert. Personlig egnethet vektlegges.


Vi søker deg som:

  • Liker å være psykoterapeut
  • Liker å jobbe i team
  • Liker at det settes av mye tid til fagutvikling
  • Liker at jobben også kan inneholde formidling, undervisning og veiledning
  • Liker å jobbe innenfor et større nasjonalt psykologfellesskap
  • Liker å få nye utfordringer som fagperson


Tiltredelse: etter avtale

Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no

Spørsmål om stillingen rettes til leder for ATV- region Øst og Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003.

 

Søknadsfrist
1. november 2019