Du er her

Leder

Betanien allmennpsykiatrisk poliklinikk (VOP)

Betanien DPS

Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BUP, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år.

Fra 01.01.2020 vil Betanien sykehus være skilt ut som eget AS under Stiftelsen Betanien i Bergen. Ny leder for VOP vil sitte i ledergruppe enhet psykisk helsevern sammen med ledere for BUP, FACT team/ psykosepoliklinikk, allmennpsykiatrisk døgnavdeling og psykose døgnavdeling.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Poliklinikken består av allmennpsykiatrisk team, DBT team og ambulerende akutt-team. Teamene er tverrfaglig sammensatt, og behandler et stort spekter av psykiske lidelser. Vi driver både individual- og gruppebehandling tilpasset pasientenes behov. Poliklinikken har 30,5 behandlerårsverk bestående av 5 overleger, 1 lege i spesialisering, 11 psykologspesialister, 5 psykologer, 6 spesialsykepleiere og 2,5 høyskoleutdannede med videreutdanning.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av VOP, herunder ivaretagelse av fag-, økonomi-, personalansvar
 • Utviklings- og forbedringsarbeid for å utvikle tjenestetilbudet
 • Styrke intern samhandling, herunder skape godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og verneombud
 • Videreutvikle nettverk og styrke samarbeidet med eksterne samarbeidsparter og offentlige myndigheter
 • Styrke og utvikle medarbeiderne gjennom målrettet og systematisk kompetanseutvikling
 • Styrke HMS-  og nærværsarbeidet
 • Implementering og oppfølging av ulike administrative systemer
 • God kjennskap til, og erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov


Kvalifikasjoner

 • Lege-, psykologspesialist eller annen helsefaglig bakgrunn med ledererfaring
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og god beslutningstaker
 • God på relasjons- og nettverksbygging, internt og eksternt
 • Erfaring fra prosjektarbeid er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr
Godt arbeidsmiljø og solid fagmiljø. Stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus  har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har bedriftsidrettslag. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse. Dersom aktuelt kan vi tilrettelegge for inntil 20 % klinisk stilling.


Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med på intervju.


Slik søker du
Lenke til søk på stillingen https://minportal.betanien.no Klikk på ” Søk på stilling” og følg videre instruksjon. Dersom du behøver hjelp, kan du ta kontakt med personalavdelingen på telefon 55 50 70 09.  


Se og våre hjemmesider www.betaniensykehus.no


Kontaktpersoner
Eli J. Birkhaug, konstituert DPS leder / sykehusdirektør, tlf. 55 50 73 44 / 911 58 763, e-post eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no 
Dag Thomassen, spesialrådgiver, tlf. 55 50 73 73 / 977 42 799, e-post dag.lovik.thomassen@betaniensykehus.no

 

Søknadsfrist
10. august 2019