Du er her

KURS I SCID-5-KV

Sted
Gyldendalhuset, Sehestedsgate 4, Oslo
Kursstart
23.-24- oktober 2019

SCID-5-KV er et unikt og verdifullt klinisk verktøy som dekker de oftest forekommende diagnosene i klinikk innen psykisk helsevern for voksne: depressive og bipolare lidelser, psykotiske lidelser, chizofreni; rusmisbrukslidelser, angstlidelser (panikkangst, agorafobi, sosial fobi, generalisert angstlidelse), tvangslidelse, posttraumatisk stresslidelse, oppmerksomhetssvikt/hyperaktivitet og tilpasningsforstyrrelse. På slutten av intervjuet er det i tillegg inkludert spørsmål for screening av 17 diagnoser.

Kursinnhold:

Kurset gir en grundig innføring i SCID-intervjuets formattering og struktur. SCID-5-KV er satt opp som en algoritme med hopp-over/gå-tilbake-instruksjoner og gjennom kurset blir man gjort fortrolig med de sentrale landemerkene i intervjuet. SCID-5-KV er først og fremst en intervjumetode og korrekt bruk forutsetter at klinikeren har kunnskaper om de kliniske vurderinger som skal foretas fortløpende gjennom intervjuet.

Sentrale læringsmål:

• Kjennskap til alle modulene i intervjuet og til den kliniske begrunnelsen for modulenes oppsett

• Ferdigheter i gjennomføringen av SCID-5-KV i kliniske intervjuer av pasienter

• Kjennskap til hvordan ulike svarresponser skal kodes i de ulike modulene og til hvordan sette diagnoser etter at fullstendig SCID-5-KV er gjennomført. 

Pris: 8.200,-  SCID-5-KV protokoll og SCID-5-KV manual er inkludert i kursavgiften.

Datoer: 

23.-24- oktober 2019

21.-22. november 2019

Kursansvarlig: Psykologspesialist og phd Katharine Williams Gyldendal Akademisk

Nærmere informasjon og påmelding her

Påmeldingsfrist: 1. oktober