Du er her

Kreativ psykolog

Sykehuset Innlandet HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling - Enhet for barn og familie Gjøvik

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling består av: Enhet for akutt og Enhet for utrednings – og behandling, Kringsjåtunet og Enhet for barn og familie. Enhet for barn og familie er et tilbud til barn 6 – 12 år som har psykiske vansker i et slikt omfang at det polikliniske tilbudet ikke strekker til. Tilbudet har 3 behandlingsplasser som er rettet mot det enkelte barnet og dens familie og 1 behandlingsplass for innleggelse av hele familien.

Behandlingsenheten gir et miljøterapeutisk, psykologisk og familieterapeutisk utrednings-. observasjons- og behandlingstilbud. Vi bruker Feedback- informerte tjenester (FIT ) som grunnlag i behandlingen. Barn og foreldre skal være aktive beslutningstagere i egen behandling.

 

Arbeidsoppgaver 

Arbeidsoppgavene vil være varierte slik som utredning/testing, behandling, koordinering, tverrfaglig samarbeid og møteledelse i saker.

Psykolog vil også inneha behandlingsansvar.

Enhet for barn og familie har imidlertid ikke bare tradisjonelt psykologarbeid å tilby og vi ønsker oss en psykolog med kreative tilnærminger til arbeidet.

Gå-tur-i-skogen utredning, spille-fotball-terapi, deltagelse i familieaktiviteter og variert miljøterapi og en rekke andre behandlingsopplegg er mulig hos oss.

Enheten er i stadig utvikling og som ansatt hos vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av behandlingstilbudet til barn i innlandet.

Fagmiljøet er aktivt og engasjerende. Arbeidsmiljøet legger vekt på trivsel og humor.

I et tett samarbeid mellom kompetente miljøterapeuter, familieterapeuter og psykolog/psykologspesialister ønsker vi å utvikle de beste tilbudene som er mulig å gi våre unge pasienter og deres foresatte.

 

Personlige egenskaper 

Vi søker etter psykolog med kompetanse på endringsarbeid med barn og familier.

Vi ønsker at du bidrar til faglig utvikling av enheten gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid.

For stillingen legges avgjørende vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid/teamarbeid.

Krav om framlegg av politiattest.

Førerkort klasse B.


Kontaktinformasjon: Ingrid Hoff, enhetsleder, tlf. 402 20 547.

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Sykehuset Innlandet HF, Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling - Enhet for barn og familie Gjøvik
Søknadsfrist
1. mars 2019