Du er her

Kommunepsykolog: Psykolog/psykologspesialist

Stor-Elvdal kommune

Kommunepsykolog: Psykolog/psykologspesialist

Stor-Elvdal kommune har ledig nyopprettet 100 % fast stilling som kommunepsykolog.


Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
 • Fokus på forebyggende arbeid for barn og unge
 • System- og samfunnsrettet folkehelsearbeid
 • Lavterskel, behandling og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper
 • Utadrettet arbeid
 • Veiledning/fagstøtte til forskjellige deltjenester (eks. skole/barnehage og helse)


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper som fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør vektlegges. Engasjement og utviklingsorientering ønskelig.


Vi kan tilby

 • Stillingen er nyopprettet og kommunepsykologen deltar i utvikling av tjenestetilbudet
 • Kontortilhørighet sammen med utviklingsorienterte og engasjerte i medarbeidere
 • Godt flerfaglig samarbeid med oppvekst og resten av enhet helse
 • Lønn etter avtale
 • Muligheter for tilrettelegging av relevant spesialiseringsløp for kommunepsykolog
 • Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig


Annet

 • Det er en fordel med førerkort for personbil
 • Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vår ref.

Sak 2019/1010. Stilling 709.


Søknadsskjema

Elektronisk søknad sendes Stor-Elvdal kommune innen 08.12.19.


Offentlig søkerliste

Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen, vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.

Kontaktpersoner: enhetsleder Eli Løken, tlf. 976 61 305 og sektorleder Britt Kveberg, tlf. 971 08 122.


Fortrinnsrett

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) kap. 1 § 2 pkt. 2.3 andre ledd og Arbeidsmiljøloven (AML) § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. desember 2019