Du er her

Kommunepsykolog

Hamarøy kommune

Hábmera suohkan – Mij lip dáppe 

Nuorttan Nordlánda fylkan la Hábmera suohkan viek tjáppa luondojn ja edna vejulasjvuodaj luondov niektit jagev birra.

Hábmer ednagit vuorot álmmukvarresvuodabargov ja åvdedip mánájgárdijt ja skåvlåjt ma varresvuodav låpptiji. Mihá lip gå miján la sierralágásj nasjonála ålggoiellemlinnja Knut Hamsun joarkkaskåvlån. Vissjalis siebre li viehkken gå suohkanav miehtáj li edna dåjma ma mijá bájkálasj vidnudagájs doarjoduvvi.

Iellem la ienep gå barggo ja Hábmerin oattjo ienep. Ienep ájgev, ienep sajev ja ienep juohkka diŋgas.

Na soajttá mánnodihpen mannat tjuojggamin Ulbasjvágeskárden? Káffa Sult kafedjan dåbdos Hamsunguovdátjin? Miellagiddis dájdda bávtijn dájddagilen Trádnán? Gibttsemtuvrra hávsskes rádnaj Hamarøyskaftet váren? Oahppat mijá valjes sáme kulturhiståvrå birra julevsáme guovdátjin Árranin? Jali dåssju niektit stoarmov ja sjávodisvuodav aktu allasis nágin vielggis merragátten Vestasjjiekken?

Hábmera suohkan- Hamarøy kommune – Mij Lip Dáppe- Vi e´her! 

Nord i Nordland fylke finner du Hamarøy kommune - med storslagen natur og muligheter for fantastiske friluftsopplevelser året rundt. 

Hamarøy satser på folkehelsearbeid og jobber for helsefremmende barnehager og skoler. Vi er stolte av å ha en unik, nasjonal friluftlivslinje som et av flere studietilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Engasjerte lag og foreninger bidrar til et mangfold av aktiviteter rundt omkring i kommunen, godt støttet av vårt lokale næringsliv.

Livet er mer enn jobb, og i Hamarøy får du mer. Mer tid. Mer plass. Mer av alt.

Hva med en måneskinnstur i løypene på Ulvsvågskaret? En kaffekopp i Kafé Sult på det prisbelønte Hamsunsenteret? Sterke kunstinntrykk på svabergene i kunstbygda Tranøy? Klatretur med fine folk på Hamarøyskaftet? Lære om vår rike samiske kulturhistorie på lulesamiske senteret Àrran? Eller bare nyte storm og stille - helt alene - på ei kvit strand mot Vestfjorden?

Bli med på å forme fremtiden: Vi søker en engasjert kommunepsykolog 


Vil du være med på å forme fremtidens psykiske helsetjenester for ulike aldersgrupper, inkludert barn og ungdom?

Vi søker en engasjert kommunepsykolog i en fast 100 % stilling, hvor 50 % av tiden din vil være viet til å styrke og utvikle vår kommunale helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Som kommunepsykolog vil du spille en nøkkelrolle i å utvikle og styrke psykiske helsetjenester for våre innbyggere, med spesielt fokus på forebygging av rus- og psykiske helsevansker.

Arbeidsoppgaver inkluderer faglig samarbeid med helse- og omsorgstjenester, deltakelse i tverrfaglige team, individuelle konsultasjoner og oppfølging, samt bidrag til fagutvikling og systemisk utviklingsarbeid.

Vi søker deg som kan arbeide selvstendig og strukturert, er ansvarsbevisst og engasjert i utviklingsarbeid. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er viktig, samt evnen til å være fleksibel, løsningsorientert og koordinert.

Forelsk deg i Hábmer- Hamarøy. Les mer om vår kommune: This is Hamarøy


Arbeidsoppgaver 

 • Faglig arbeid i samarbeid med øvrige helse- og omsorgstjenester i kommunen
 • Delta i tverrfaglige team, veiledning og tiltak i samarbeid med helsestasjon og skolehelsetjenesten, psykisk helse- og rus tjenesten, legetjenesten, barnevern, psykososial krisearbeid, samarbeid med øvrige omsorgstjenester i enkeltsaker 
 • Individuelle konsultasjoner og oppfølging
 • Delta med fagutvikling, videreutvikling av lavterskel og gruppetilbud i kommunen, samt bidra i relevant systemisk utviklingsarbeid
 • Styrke kommunens kompetanse på psykisk helse gjennom undervisning og veiledning
 • Delta i kommunens folkehelsearbeid
 • Samtaler, kartlegging og behandling av kortere varighet


Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsutdannelse i psykologi/ norsk autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk med god skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Førerkort kl. B
 • Lulesamisk språk og kulturkjennskap verdsettes høyt
 • Ønskelig med relevant yrkeserfaring
 • Psykologer i spesialisering kan komme i betraktning
 • Erfaring med utviklingsarbeid er ønskelig, men ikke et krav

Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.


Personlige egenskaper 

 • Kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Være ansvarsbevisst og like utviklingsarbeid
 • Være god på samarbeid og teamarbeid, være fleksibel, utadvendt, og løsningsorientert
 • God evne til koordineringsarbeid, kunne arbeide både selvstendig og i grupper
 • Engasjementet for forebyggende arbeid og tidlig innsats
 • Gode gjennomføringsevner

Personlig egnethet vil bli vurdert vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Et trivelig, godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Gratis barnehageplass
 • Mulighet til å påvirke den faglige utviklingen
 • Beholdertillegg for helsefaglig høyere utdanning (minimum 3 år) kr 6 000 ,- pr. år i inntil 10 år.
 • Meget gode pensjonsordninger via KLP. Les mer her

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   

Vi gjør oppmerksom på at Hábmera suohkan - Hamarøy kommune har offentlige søkerlister, jm Offentlighetsloven §25. Eventuelle ønsker om unntak fra oppføring må begrunnes i søknaden.

Mangfold og inkludering: 
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.


Kontaktinformasjon: Astrid Aasebøstøl, avdelingsleder, tlf. +47 971 86 115, e-post astrid.aasebostol@hamaroy.kommune.no og Dejan Zinajic, enhetsleder helse og mestring, tlf. +47 409 83 400, e-post dejan.zinajic@hamaroy.kommune.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. august 2024