Du er her

Kommunepsykolog

Kristiansund kommune - Helse og omsorg

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker. Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

www.kristiansund.kommune.no

Vi har ledig to 100 % faste stillinger som kommunepsykolog. 

 

Kommunen har pr. i dag 4 psykologstillinger, derav tre kommunepsykologstillinger som er organisert under kommunalsjef Helse og omsorg.


Arbeidsområder

Som kommunepsykolog hos oss vil du være med og utvikle kommunens helhetlige arbeid innen psykisk helse og folkehelse. Du får, i faglig felleskap med den samlende psykologressursen i kommunen, være med å utvikle kommunens lavterskeltilbud for kommunens innbyggere, og sikre riktig prioritering i samarbeid med enhetslederne. Et viktig arbeid for kommunepsykologen er å styrke kommunens samarbeid opp mot spesialisthelsetjenestene innen psykisk helsevern samt gi veiledning til kommunens egne enheter. Noe av stillingen vil være klinisk arbeid. Andre oppgaver kan påregnes ved behov.


Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra 1. linje og spesialisthelsetjeneste
 • erfaring fra kommunalt og systemrettet arbeid er ønskelig 


Vi søker deg som 

 • har god rolleforståelse 
 • er en tydelig, trygg og synlig fagperson
 • tar selvstendig ansvar for fremdrift og resultater, men jobber også godt i team
 • bygger positive relasjoner 
 • har et stort engasjement for helsefremmende og forebyggende tiltak

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr

 • mulighet til å utforme stillingen og arbeidsoppgaver etter preferanser og faglige interesseområder
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • du vil få faglig utvikling gjennom deltagelse i nasjonale og lokale nettverkssamlinger for psykologer som arbeider i kommunen
 • dersom søker ikke har gjennomført spesialisering, vil det ved tilsetting bli lagt til rette for relevant spesialisering og veiledning
 • mulighet for deltagelse på relevante kurs og utdanninger


Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.


Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.


Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Kontaktpersoner: Haakon Knudsen, mob: +47 905 42 707 og Katarina Eilertsen, mob: +47 991 63 650.

 


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. oktober 2022