Du er her

Kommune­psykolog

Stor-Elvdal kommune, helsetjenester

Stor-Elvdal kommune ligger sentralt plassert i Innlandet fylkeskommune. Det var her Harald Sohlberg malte Norges nasjonalmaleri «Vinternatt i Rondane» og Aasmund Olavsson Vinje skrev «No ser eg atter slike fjell og dalar». Det kjente landemerket «Storelgen» står midt mellom Oslo og Trondheim i vår kommune. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med store skoger, behagelige daler og fantastiske fjell. Det er et yndet område for mennesker som er glad i jakt, fiske og friluftsliv. Her er det godt å bo for folk i alle aldre.  Med i overkant av 2.400 innbyggere er Stor-Elvdal kommune det naturlige midtpunktet i Østerdalen. Koppang er kommunens sentrum – med skoler, barnehager, hotell, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Her ligger også det topp moderne «Besøkssenter Østerdalen» med bl.a. Nasjonalt rovviltsenter, Newtonrom, kunsthall og nytt bibliotek. Kommunen satser på barn og unge. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud.

Vi søker kommunepsykolog i 100 % fast stilling. I Stor-Elvdal ønsker vi oss en engasjert psykolog som er opptatt av helhetlig perspektiv, tidlig innsats, forebygging og folkehelse. 

Psykologen vil jobbe på både individnivå og systemnivå, og har stor påvirkning til å forme sin egen arbeidsdag.

Stillingen er organisasjonsmessig plassert i enhet helse. Vi arbeider nå med bygging av nytt helsehus, der det tilrettelegges for spennende tverrfaglig samarbeid og fagutvikling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
 • Fokus på forebyggende arbeid for barn og unge
 • System- og samfunnsrettet folkehelsearbeid
 • Lavterskel, behandling og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper
 • Utadrettet arbeid  
 • Veiledning/fagstøtte til forskjellige deltjenester (eks. skole/barnehage og helse)

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig 
 • Tilsettingen er betinget av at det før tiltredelsesdato legges frem tilfredsstillende politiattest i henhold til § 20a i Helsepersonelloven

Personlige egenskaper

 • Stort faglig engasjement
 • Interesse for og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Godt humør 
 • Fleksibel og forutsigbar
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner

De personlige egenskapene vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Stillingen er nyopprettet og kommunepsykologen deltar i utvikling av tjenestetilbudet
 • Kontortilhørighet sammen med utviklingsorienterte og engasjerte i medarbeidere
 • Godt tverrfaglig samarbeid med oppvekst og resten av enhet helse
 • Lønn etter avtale 
 • Muligheter for tilrettelegging av relevant spesialiseringsløp for kommunepsykolog


Kontakt

Line Larsen Amundsen, enhetsleder, tlf. 952 72 594, epost line.larsen.amundsen@stor-elvdal.kommune.no
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
13. juni 2021