Du er her

Kommune­psykolog

Herøy kommune, Barn, familie og helse

Herøy kommune i Møre og Romsdal er perla yst i storhavet på Sunnmøre. Vi har eit breitt kultur-, fritidog idrettstilbod med festivalar og arrangement for alle. Naturen og kysten vår er vakker, og Runde med det mektige fuglefjellet er den store stoltheita vår!

Arbeidsoppgåver

 • Helsefremjande og forebyggande arbeid i tverrfaglig samarbeid
 • Rettleiing og fagstøtte til ulike profesjonsgrupper i kommunen
 • Deltaking i system-, planarbeid og fagutvikling
 • Klinisk arbeid, kartlegging og behovsavklaring
 • Rask psykisk helsehjelp


Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Offentlig godkjenning/autorisasjon som psykolog/psykologspesialist
 • Engasjement for tidleg innsats og tverrfagleg samarbeid
 • Relevant kompetanse og/eller erfaring med tidleg intervensjon, forebyggjing og helsefremjande arbeid knytt til psykisk helse og rus
 • Gode samarbeidsevne og evne til å jobbe strukturert og sjølvstendig
 • God munnleg og skriftleg kommunikasjon
 • Du må ha sertifikat klasse B og kunne disponere eigen bil
 • Vi ynskjer ein person som er «trygg nok i eigne sko» til å utgjere ein forskjell på born og unge sine arenaer i Herøy kommune
 • Du må like å jobbe med barn og unge og dei som er rundt desse


Vi tilbyr

 • Spennande stilling der du vil ha ei viktig rolle i å vidareutvikle det førebyggande arbeidet og tenestetilbodet til målgruppa
 • Kompetente medarbeidarar i eit aktivt og engasjerande miljø
 • Rettleiing og tett samarbeid med eksisterande kommunepsykolog
 • Stor grad av autonomi med omsyn til arbeidsoppgaver
 • Deltaking i nettverkssamlingar og andre aktivitetar i regi av Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Tilrettelegging for spesialisering for psykolog som har behov for dette
 • Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordningar
 • Lønn etter avtale og gjeldande regelverk


Søkjarliste kan verte offentleggjort. Tilsetjing etter nærare avtale.

Kontaktinformasjon:
Runa Bakke, avdelingsleiar, tlf. 916 21 147
Ivar Ørstavik, kommunepsykolog, tlf. 916 36 698, e-post ivar.Orstavik@heroy.kommune.no

Se fullstendig utlysning og søk på stillingen på www.heroy.kommune.no/ledigestillingar
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets april-utgave som utkommer 6. april 2021 
 

Søknadsfrist
25. april 2021