Du er her

Kommunepsykolog, 100 % stilling

Marker kommune

Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

www.marker.kommune.no

Marker kommune søker etter kommunepsykolog i 100 % stilling. Stillingen som psykolog i hel stilling er nyopprettet, og vedkommende som får stillingen vil ha stor mulighet til å være med å utforme den.

Marker kommune har fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig samarbeid. Stillingen vil i første omgang ligge til virksomhet familie og helse, i avdeling psykisk helse/rus.

Det vil være et tett samarbeid med alle virksomheter og avdelinger, ut fra hvilke tjenester og behov som skal dekkes.


Arbeidsoppgaver er bl.a.:

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Tidlig innsats, forebyggende og helsefremmende arbeid på individ- og systemnivå
 • Veiledning og fagstøtte til andre fagutøvere
 • Bidra til styrking av tverr- og flerfaglig samarbeid


Kvalifikasjoner:

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra kommunalt arbeid
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper:

 • Engasjement og interesse for kommunal helsetjeneste
 • Åpen og fleksibel
 • Tenker helhetlig og tverrfaglig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner


Vi kan tilby:

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med høyt faglig fokus
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for fleksibilitet i forhold til arbeidssted, stillingsstørrelse og arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å dele sin fagkompetanse med interesserte kollegaer
 • Mulighet til å være med å utvikle rollen som psykolog i et tverrfaglig perspektiv
 • Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale
 • Et god bokommune med nærhet til Sverige og Oslo


Kontaktperson: Bjørg Olsson, mob: +47 909 78 959.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
20. september 2023