Du er her

Kommunepsykolog - 100 % stilling

Ringebu kommune

Ledig 100 % stilling som kommunepsykolog innen tjenesteområde Helse og mestring. Stillingen er organisert i Rus og psykisk helsetjeneste og deler av stillingen er knyttet inn mot helsestasjonen. Tjenestene er samlokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med legetjenesten. 

Kommunepsykolog stillingen i Ringebu skal bidra til å styrke det kommunale arbeidet innen psykisk helse. Vi søker deg som liker å arbeide allsidig med helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer. Stillingen skal bidra til økt kompetanse blant ansatte, være veileder og rådgiver i den daglige samhandlingen med helsepersonell og i ulike samarbeidsteam. Som psykolog i Ringebu vil du arbeide både på individ- og systemnivå og har stor påvirkning til å forme din egen arbeidsdag.


Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk godkjenning som psykolog 
 • Gode norsk kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Førerkort klasse B


Kompetanse og personlige egenskaper som vektlegges:

 • Erfaring fra samhandling mellom 1. og 2. linjetjenester
 • Kompetanse eller erfaring med tidlig intervensjon, helsefremmende arbeid og arbeid med familier
 • Kompetanse eller erfaring fra arbeid med psykisk helse og rusmiddelavhengighet
 • Kompetanse eller erfaring med veiledning
 • Relasjonskompetansen og evne til faglig refleksjon
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid og gruppeprosesser


Arbeids-  og ansvarsområder omfatter:

 • Klinisk arbeid inn mot barn, unge og voksne med lettere, moderate og alvorlige problemer og lidelser.
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid inn mot barn, unge og familier i samarbeid med ulike tjenester.
 • Støtte og veiledning til andre fagpersoner og tjenester samt deltagelse i utviklingsarbeid for samhandling og samarbeid mellom tjenester


Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et faglig og godt arbeidsmiljø med stabile medarbeidere
 • Mulighet for spesialisering
 • Lønn etter avtale

Kommunen kan være behjelpelig med bolig. Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder av helse og mestring Marit Listad på tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no

Søknaden merkes med saksnr. : 22/2540
Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 34

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk eller utfylt på skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. 

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”. 


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. august 2022