Du er her

Kommunepsykolog

Tjeldsund kommune

Om ETS medisinske senter

ETS medisinske senter er et interkommunalt legekontor for kommunene Evenes og Tjeldsund med til sammen 9 leger, derav seks fastleger, to turnusleger og felles kommuneoverlege som skal betjene en befolkning på til sammen ca 5600 innbyggere.

Kontoret er lokalisert på Evenskjer i Sør-Troms cirka 25 minutter kjøretur fra Harstad og cirka 10 minutter kjøretur unna Harstad-Narvik flyplass, Evenes. Rundt oss har vi naturskjønne omgivelser v/ Tjeldsundet og har flotte muligheter med friluftsliv både til lands og til vanns.


Har du lyst på en spennende jobb ved ETS medisinske senter?


Om stillingen

Vi søker etter en psykolog/psykologspesialist i 100 % fast stilling som kommunepsykolog for Tjeldsund kommune. Stillingen inngår i et interkommunalt samarbeid med Evenes kommune ved ETS medisinske senter.

Stillingen er i hovedsak rettet mot barn og unge i kommunen, men også med mulighet for å jobbe med voksne. Som psykolog deler du kontorfellesskap med legesenteret og er i tillegg samlokalisert med avdeling for forebygging med barnevernet og helsestasjonen med helsesykepleiere. Dette gir et godt grunnlag for tverrfaglig samarbeid. I våre nabokommuner er det flere kommunepsykologer som gir mulighet for å etablere faste tverrkommunale kommunepsykologmøter for området.

Det har vært gjort et forarbeid av tidligere kommunepsykolog med kartlegging av kommunens behov, herunder en grovkartlegging for stillingen. Det er videre opp til deg å komme med faglige innspill for å tilpasse stillingen dersom du vurderer behov for det. Vi ønsker å utvikle vårt tjenestetilbud slik at vi er godt rustet til å forebygge, behandle og følge opp psykiske symptomer og lidelser gjennom tidlig og tverrfaglig innsats, og ønsker deg som psykolog velkommen til å delta i arbeidet med å utvikle og styrke våre kommunale helse- og omsorgstjenester.
  

Arbeidsoppgaver

 • Vurderings- og karleggingssamtaler med barn og unge
 • Individuelle samtaler barn og unge
 • Lavterskel tilbud og korttidsbehandling
 • Veiledning av foreldre/foresatte
 • Undervisning rettet mot barn, ungdom, foreldre og personale som jobber med barn
 • Undervisning rettet mot ansatte i kommunene, på bestilling og etter kapasitet
 • Pr. d.d. har kommunepsykologen fast undervisningsopplegg for helsesykepleierene, fastlegene og lokale NAV
 • Deltakelse i tverrfaglig team på skoler og barnehager
 • Veiledning av personale som jobber med barn og unge
 • Bygge opp kompetanse innenfor temaet psykisk helse blant de ansatte/innbyggerne
 • Deltakelse i tverrfaglige team


Kvalifikasjonskrav

Faglige:

 • Offentlig godkjenning som psykolog (profesjonsstudium)
 • Ønskelig at du har klinisk spesialisering
 • Ønskelig med praksis fra lignende arbeid i offentlig sektor (kommunepsykolog)
 • Det kreves gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige:

 • Du må kunne arbeide selvstendig, strukturert og være samarbeidsorientert
 • Du må være positiv og ha evne til å skape trygghet og gode relasjoner
 • Vi vektlegger også godt humør og stå-på-egenskaper, gode kommunikasjonsevner og evne til analytisk og strategisk planlegging
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Annet:

 • Må ha førerkort og bør disponere egen bil

 

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig oppdatering og utvikling
 • Tilrettelegging for spesialisering og veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Tariffestede og gunstige pensjons - og forsikringsordninger
 • En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift

 
Språkkunnskap

Arbeidstakere må beherske norsk muntlig og skriftlig(evt.et annet skandinavisk språk)
Samisk kultur- og språkforståelse hos kvalifisert søker vil være en fordel.


Søknad og informasjon

Tjeldsund kommune benytter elektronisk søknadsprosess, søknad må derfor sendes elektronisk via denne siden, stilling “kommunepsykolog”. Attester og vitnemål kan ikke legges ved søknad, men må tas med til et eventuelt intervju.

Tjeldsund kommune oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Søkere kan bli offentliggjort på søkerliste selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med Tjeldsund kommune på telefon 77 08 95 00.

Spørsmål om stillingen rettes til driftsleder Merete Jankila, telefon 957 92 775, eller e-post merete.jankila@tjeldsund.kommune.no.

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. Ved tilsetting må politiattest av ny dato framlegges før tiltredelse.


Lenke til annonsen

 

Søknadsfrist
16. april 2020