Du er her

Kommune­psykolog

Sula kommune

Ref. nr.: 3918317573

Stillingsbrøk: 100 % Fast  |  Startdato: 01.02.2019
Kontaktinfo: Grethe Øen, einingsleiar
Arbeidsstad: Stadsnesvegen 9B, 6030 Langevåg  

Kommunepsykologen er ein nøkkelperson i arbeidet med å styrke tidleg innsats for god psykisk helse for alle i kommunen.

Psykologstillinga vil vere knytt til helseavdelinga, men det vil vere eit nært samarbeid med andre tenester i kommunen.

 

Arbeidsoppgåver

Kommunen ønskjer ein psykolog som deltek i:

  • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
  • Rettleiing, system og utviklingsarbeid
  • Klinisk arbeid; individ og grupper

Kvalifikasjonar

  • Offentleg godkjent psykolog
  • Engasjement for tidleg innsats og tverrfaglig samarbeid
  • Relevant jobberfaring
  • Gode samarbeidsevne, og evne til å jobbe sjølvstendig
  • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
  • Du må ha sertifikat klasse B og disponere bil 

Personlege eigenskapar

I tillegg til formell kompetanse og praksis, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

Kommunen vil legge til rette for relevant videre- og etterutdanning, samt deltaking i relevante faglege nettverk.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig  utlysningstekst finner du på våre nettsider www.sula.kommune.no/ledige-stillinger
 

Arbeidssted
Sula kommune
Søknadsfrist
20. januar 2019