Du er her

Kommisjonsmedlemmer

Det kongelige barne- og familiedepartement - Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) er en uavhengig kommisjon som har som oppgave å kvalitetsvurdere alle sakkyndigrapporter i barnevernssaker, enten de er bestilt av barnevernstjenestene, fylkesnemndene, domstolene eller private parter. Formålet med BSK er å bidra til god faglig standard på rapporter fra uavhengige sakkyndige. Først når en rapport er gjennomgått av kommisjonen, kan den gi grunnlag for særlige tiltak etter barnevernloven.

Barnesakkyndig kommisjon består i dag av en kommisjonsleder og 13  kommisjonsmedlemmer. Kommisjonsleder og –medlemmer oppnevnes for en periode på inntil fire år. Statens sivilrettsforvaltning (SRF) er sekretariat og leverer støttetjenester for kommisjonen. SRF og kommisjonsleder har kontor i Oslo. Kommisjonsmedlemmene utfører arbeidet fra der de bor.

Barnesakkyndig kommisjon søker kommisjonsmedlemmer for perioden 1.9.2020 – 31.8.2024

Det skal oppnevnes nye kommisjonsmedlemmer gjeldende fra 1. september 2020. Søker bør være psykologspesialist eller psykiater med relevant spesialisering. Andre med tilsvarende kompetanse kan også søke. Kommisjonsmedlemmene skal ha solid barne- og familiefaglig kompetanse, og fortrinnsvis erfaring som sakkyndig i barne- og familiesaker. Det er ønskelig at medlemmene kun i begrenset grad påtar seg oppdrag som sakkyndige i barnevernssaker samtidig som de er kommisjonsmedlemmer.

Arbeidet gjøres i hovedsak elektronisk og hvert medlem forventes å behandle en til tre rapporter per uke. Arbeidet betales per time etter gjeldende salærsatser. Medlemmene skal utføre arbeidet fra der de bor, med støtte og oppfølging fra lederen og sekretariatet. Det vil jevnlig bli avholdt faglige samlinger. Det er utarbeidet en egen veileder for sakkyndig arbeid i barnevernssaker. Veilederen skal ligge til grunn for kommisjonens vurdering av rapportene.

Departementet fastsetter antall medlemmer og oppnevner kommisjonsmedlemmer og -leder, jf. Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon §1. I sammensetningen av kommisjonen skal det blant annet tas hensyn til kjønn, geografisk tilhørighet og etnisk bakgrunn.

For mer informasjon, se http://sivilrett.no/barnesakkyndig-kommisjon.304200.no.html. Hvis du har spørsmål til vervet kan du kontakte kommisjonsleder Katrin Koch på telefon 900 48 977 eller e-post katrin.koch@sivilrett.no.

 

Søknad sendes gjennom www.jobbnorge.no/180561

 

Søknadsfrist
3. mars 2020