Du er her

Kommentar

Landsmøte 2019
Publisert
25. februar 2019

Valg av hovedsatsningsområde kan fort påvirke psykologrollen i årene som kommer. Hva bør det satses på?

Landsmøte 2019
Publisert
8. februar 2019

Både sentralstyret og presidentskapet er på valg på Psykologforeningens landsmøte i november. Følges tradisjonen, blir det mye gjenvalg gjennom akklamasjon. Men uten kamp om vervene, gis vi ingen alternative visjoner for hvordan foreningen bør arbeide i årene som kommer.

Kommentar
Publisert
31. januar 2019

Psykisk helse var et av nøkkeltemaene da næringslivsledere og politikere møttes for å løse verdensproblemer i Davos.

Kommentar
Publisert
15. januar 2019

Om sykehustalen mest er et årlig ritual uten følger for helseforetakenes daglige dont, eller om det faktisk er en måte å styre sykehusene på, er et åpent spørsmål.

Fra gjesteredaktørene
Publisert
5. september 2018
Kommentar
Publisert
4. juni 2018
Kommentar
Publisert
5. februar 2018

Psykologprofesjonen tar stadig større steg vekk fra sitt kjerneområde. Er det fornuftig?

Kommentar
Publisert
6. november 2017

Det er 15 år siden sist en psykolog fikk nobelprisen i økonomi. Nå skjer det igjen.

Kommentar
Publisert
5. oktober 2017

Utviklingstraumeperspektivet handler mer om å kompensere for barnets tapte erfaringer enn å «reparere skader». Da blir omsorgssystemet den viktigste arenaen for endring. Som hjelpere må vi yte regulerende omsorg.

Skilsmisse
Publisert
4. august 2017

Ida Christensens anonyme tekster om foreldres skilsmisse uttrykker en sårhet, et sinne, og en tidvis lammende tomhet som fortsatt kommer og går i mitt voksne liv.

Sider