Du er her

En annen profesjonshistorie

Smedslund skriver igjen som om psykoanalysen(e) ikke eksisterer.

Publisert
1. august 2022
 Jon Sletvold
JON SLETVOLD, psykologspesialist

Jan Smedslunds tekst En annen og mer turbulent profesjonshistorie (7, 2022) frister meg til å fortsette en diskusjon vi har hatt tidligere (Smedslund, 12, 2017; 6, 2018; Sletvold, 5, 2018; 8, 2018). Jeg deler fortsatt Smedslunds kritikk av statistikk basert på psykologisk forskning. Mitt eget lille bidrag var at jeg i 1972 avsluttet min knapt påbegynte karriere innen eksperimentell sosialpsykologisk forskning med en hovedoppgave der konklusjonen var at selv om eksperimentene er aldri så godt kontrollert og effekten er signifikant, så forblir summen av resultatene null. Altså helt i tråd med Smedslunds overbevisende oppdatering.

Det som imidlertid slår meg på nytt i Smedslunds fremstilling, er at han forutsetter at statistikkbasert forskning er grunnlaget for psykologiprofesjonen. Som jeg tidligere har framhevet (Sletvold, 5, 2018), ville vi ikke hatt noen psykologiprofesjon dersom den hadde bygd på eksperimentalpsykologien og dens avleggere. Smedslund klargjør forbilledlig at denne psykologien aldri har gitt resultater som kan omsettes i klinisk praksis.

Høstmælingens oversikt over profesjonens historie må ses på bakgrunn av at psykologisk vitenskap ikke har avansert, og at den generelle viten man har, er innebygget i språk og kultur.

Smedslund skriver imidlertid også denne gangen som om den statistikkbaserte psykologien og hans egen psykologikk er de eneste psykologiene som fins. Sagt med andre ord, Smedslund skriver igjen som om psykoanalysen(e) ikke eksisterer. All psykologisk praksis, i hvert fall den kliniske, springer imidlertid helt og fullt ut av den psykoanalytiske psykologien som har eksistert neste like lenge som den eksperimentelle. Den psykoanalytiske psykologien har utviklet seg på grunnlag av erfaringer i møter mellom mennesker gjennom de siste mer enn hundre år. Den er stadig i utvikling. Jeg håper selv å gi et nytt bidrag sammen med Doris Brothers i vår kommende bok A New Vision of Psychoanalytic Theory, Practice and Supervision: Talking Bodies.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 59, nummer 8, 2022, side 753

Kommenter denne artikkelen

Brothers, D. & Sletvold, J. (Forthcoming). A New Vision of Psychoanalytic Theory, Practice and Supervision: Talking Bodies. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Sletvold, J. (1972). Sosialpsykologiske eksperimenter: ekspansiv forskning eller kvasi-eksperimentelt ritual? Hovedoppgave i psykologi, Universitetet i Oslo.

Sletvold, J. (2018). Alternativet. Psykoanalysen mangler i debatten om vitenskapsteori. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(5), 368–369.

Sletvold, J. (2018). Hva vi er enige om og hva vi er uenige om. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(8), 690–691.

Smedslund, J. (2017). Vi prøver igjen: Hvordan arbeider egentlig psykologer. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 54(12), 1202–1203.

Smedslund, J. (2018). Det vi alle vet. Hva «vi alle vet», er det som følger nødvendig av å være menneske, og av strukturen i språket vårt. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 55(6), 534–535.

Smedslund, J. (2022). En annen og mer turbulent profesjonshistorie. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 59(7), 678–681.