Du er her

Digitalt demokrati: en arena for de få

To prosent av medlemmene deltar i ordskiftet om Psykologforeningens politikk på Facebook-gruppen «Psykologer». Å vektlegge disse stemmene løser ikke foreningens demokratiske underskudd.

Publisert
8. november 2019

En uformell gjennomgang av nær 50 innlegg om det kommende landsmøtet og presidentkampen på facebook-gruppen «Psykologer», viser at omtrent 400 kommentarer er knyttet til disse innleggene. Disse kommer fra knapt 200 personer, og av disse er det kun 20 personer som har avgitt tre eller flere kommentarer.

Av Psykologforeningens nær 10.000 medlemmer utgjør dette henholdsvis 2 og 0.2 prosent av medlemsmassen. Når så få av Psykologforeningens medlemmer deltar i dette ordskiftet, bør man være forsiktig med å tillegge disse stemmene alt for stor vekt når foreningens politikk skal utformes.

Sosiale medier klarer neppe å løse foreningens demokratiske underskudd

Men skal vi tro de 200 personene i kommentarfeltet er det én ting foreningens medlemmer er opptatt: Om Psykologforeningen fremover primært skal være en fagforening eller en faglig forening. Spørsmålet om hovedsatsningsområde trender definitivt ikke. Og når psykologer fra PPT, kommune, somatikk og andre steder bekymrer seg for om de får rom i en forening hvor spesialisthelsetjenesten dominerer, dør debatten ut etter at disse få psykologene har støttet hverandre.

For all del, våre funn må tas med forbehold. Samtidig har alle presidentkandidatene på ulikt vis sagt at det er et demokratisk problem at Psykologforeningen ikke klarer å engasjere medlemmene i større grad. Vår gjennomgang illustrerer at sosiale medier neppe klarer å løse foreningens demokratiske underskudd. For å løse det, trenger vi å lære mer om hva de 9.600 andre stemmene i foreningen mener om foreningens veivalg.

Slik gikk vi frem 

Alle innlegg på Facebook-gruppen «Psykologer» om landsmøtesaker i perioden 1. juni til 3. november ble lagt inn i Excel. Også alle kommentarer under innlegget ble lagt inn i regnearket. Deretter sorterte vi innlegg og kommentarer på navn. Våre funn er definitivt ikke vitenskap, men illustrerer likevel kommentarens tema.

 

Kommenter denne artikkelen