Du er her

Klinikksjef Nic Waals Institutt

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss! 

Ønsker du å lede en faglig sterk barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk? 

Nic Waals Institutt (NWI) ivaretar det barne- og ungdomspsykiatriske tilbudet ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Vi søker nå en tillitvekkende og motiverende leder til videre utvikling av klinikken. Vi ser etter en leder som vil sikre at klinikken videreutvikler sitt fagmiljø og pasienttilbud innen barn- og unges psykiske helse, og at den dessuten fortsetter å være et foretrukket behandlings- og arbeidssted.

Nic Waals Institutt ble etablert for over 70 år siden som Norges første tilbud innen barn og unges psykiske helse. NWI er i dag en av fire klinikker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og holder til på Tåsen. Klinikken har lokalsykehusfunksjoner innen barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo, og gir poliklinisk tilbud ved moderate til alvorlige psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og utviklingsforstyrrelser. NWI samarbeider med flere bydeler om ambulante FACT-ung team, og våren 2022 ble det dessuten opprettet et akutt-ambulant team (hjemmesykehus) for Lovisenberg og Diakonhjemmets opptaksområder. Klinikken har fem kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide), seksjon ambulant behandling (6 – 18 år), og akutt-ambulant seksjon. Virksomheten har totalt 68 årsverk og cirka 85 ansatte.

NWI har et mangeårig og nært samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt ved UiO, og har Universitetsklinikken fysisk etablert på Instituttet. Forskningsvirksomheten er omfattende, herunder har vi flere ansatte i PhD-løp, og om lag 10 eksternt finansierte forskere.

Klinikken har ambisjoner om å være et flaggskip for bedre psykisk helse blant barn og ungdom gjennom utredning, behandling, forskning, fagutvikling og utdanning av høy faglig kvalitet. For å videreføre dette arbeidet er det viktig at du som leder har solid erfaring fra fagområdet, samtidig som du evner å løfte blikket i det strategiske arbeidet med å posisjonere instituttet som en aktør med et viktig samfunnsoppdrag.

Vi søker kandidater med relevant helsefaglig bakgrunn innen barn og unges psykiske helse, samt ledererfaring med gode resultater å vise til. Som leder for NWI vektlegger du å skape og opprettholde et godt faglig og operativt samarbeid, både internt på klinikken og med eksterne samarbeidspartnere. I tillegg er du opptatt av samhandling og ser verdien av kontinuerlig forbedring. På Nic Waals Institutt settes pasienten først, og klinikken skal gi alle pasienter behandling av høy kvalitet.


Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • overordnet lederansvar for NWI; jobbe godt med ledergruppen og være en synlig og motiverende leder for alle ansatte
 • videreutvikle NWI som ledende aktør innen barn- og unges psykiske helse, både nasjonalt og internasjonalt
 • aktivt videreutvikle samarbeid med bydeler, førstelinjetjenesten, sykehus, UiO, FHI, HSØ, og helse- og omsorgsdepartementet
 • overordnet ansvar for den faglige utviklingen på NWI, og gjennom dette sikre at klinikken er et fremtidsrettet institutt innen barn- og unges psykiske helse
 • arbeide strategisk for kontinuerlig videreutvikling av kvaliteten på pasientbehandlingen
 • sørge for godt samarbeid og synlighet internt i klinikken og eksternt med samarbeidspartnere
 • sitte i styringsgruppene i FACT Ung-team, og følge opp driften i samarbeid med ledere på NWI og økonomiavdelingen på sykehuset
 • være en pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid
 • være en aktiv deltaker i sykehusets ledergruppe og bidra til helhetlige løsninger for sykehuset
 • sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste


Vi tilbyr deg:

 • å lede en selvstendig klinikk med høyt kompetente medarbeidere hvor faglig tyngde og optimal pasientbehandling prioriteres
 • å bli en del av en virksomhet med ubyråkratisk kultur med en struktur og størrelse som gir korte beslutningsveier
 • å bli en del av toppledelsen i et sykehus med sterk posisjon innen fag og kvalitet
 • en ledende rolle i en anerkjent klinikk med en stolt historie og levende pionérånd
 • et åpent, raust og trivelig arbeidsmiljø hvor respekt for pasienter og kollegaer står høyt
 • samarbeid med erfarne og dyktige kollegaer
 • god pensjonsordning i KLP og gode velferdsordninger


For nærmere informasjon, ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Ole Petter Melleby og Mari Aae på tlf. 22 06 87 00, eller administrerende direktør på LDS Tone Ikdahl på tlf. 948 48 756.

Registrer CV og kortfattet søknad innen 25. september 2022 på iscogroup.no.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. september 2022