Du er her

Klinikk­sjef

Psykologspesialist/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin/ psykiater
Blå Kors Haugaland A- senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest RHF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig. Hjemmeside: haugaland-asenter.no

Vi søker etter en person som gjennom sitt engasjement og gode lederegenskaper vil være med å videreutvikle tjenestene i en spennende framtid.
 
Klinikksjef er organisert i direkte linje til direktør og har det overordnede faglige ansvaret for samtlige kliniske funksjonsområder.
 
For nærmere opplysninger kan du kontakte:
Direktør Kari B. Gunnarshaug eller klinikksjef Geir H. Iversen på tlf. 52 73 30 00.
 
For mer informasjon se: 
www.jobbdirekte.no/haugaland-asenter
Søknader sendt utenfor søknadsskjema, vil ikke bli vurdert.
 
 
 
 
Annonsen er fra Tidsskriftets Februar-utgave som utkommer 01. februar 2019
 
 
Arbeidssted
Blå Kors Haugaland A- senter
Søknadsfrist
28. februar 2019