Du er her

For nokre tiår sidan kjende alle psykologistudentar denne boka

Harald Schjelderup: Innføring i psykologi (1966)

Publisert
1. desember 2020

Denne boka var mitt første faglitterære møte med psykologien, og den opna ei inspirerande verd av nye omgrep og samanhengar. Spennvidda i temaa var stor: frå læring ved betinging til mystikk. Den samanhengande, saklege og fordomsfrie framstillinga gjorde inntrykk. 

Etter kvart kom kapitla om motivasjon, personlegdom og dei dynamiske prosessane i sentrum. Teksten er uvanleg språkleg meiningsklar, og den klarer å romme fleire forståingsnivå hos lesaren. Dette kan vere ein av grunnane til at boka bevarer aktualitet. 

Du må være abonnent eller medlem av Psykologforeningen for å lese videre.

Ikke abonnent? Få 12 papirutgaver og ubegrenset tilgang til alle digitale utaver for 1495 i året

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 57, nummer 12, 2020, side 926

Kommenter denne artikkelen