Du er her

Romeo versus Julie - dette er en bok om kjærlighetens strategi David M. Buss: The Evolution of desire strategi (2006)

Psykologutdanningen belyste for meg hvilken uunnværlig betydning våre nære relasjoner har for vår opplevelse av oss selv. Mange av de 360 studiepoengene gikk med til å forklare hvordan tilknytningsrelasjoner påvirker oss, men ingenting om hva som gjør at to voksne mennesker gjensidig velger å danne et nært, romantisk og emosjonelt bånd med hverandre.

I The Evolution of Desire forsøker David Buss å forklare dette ved å vende blikket mot pattedyret i oss. Med et solid krysskulturelt forskningsgrunnlag viser Buss hvordan evolusjonen har formet menns og kvinners partnerpreferanser. Begge kjønnene leter etter kjærlighet og forpliktelse, men også etter det vi normalt betrakter som overfladiske egenskaper. Menn foretrekker ungdommelighet og et vakkert ytre, mens kvinner i større grad foretrekker menn med ressurser og god sosial posisjon.

Mer interessant er hvordan menn og kvinner strategisk forholder seg til hverandres preferanser. Begge kjønnene demonstrerer bevisst egenskaper som den andre vil ha, rakker ned på rivaler for å heve seg selv og villeder hverandre om ens egentlige intensjoner. Kjærligheten er god og altruistisk, men også strategisk og selvisk.

Når våre iherdige strategier endelig bærer frukter, legger vi da bort vår indre Napoleon? Nei, ifølge Buss. Vi fortsetter å være strategiske for å holde på partneren, og selv når vi slår opp, skjer ikke bruddet uten en dose taktikk.

For en som skal gifte seg til sommeren, kan The Evolution of Desire fremstå som bedrøvelig lesing. Strategi lyder kynisk, og konflikt mellom kjønnene fremstår som normalen. Imidlertid vekker Buss et humanistisk håp. Mennesker har mulighet til å velge mellom et rikt utvalg av strategier, og strategiene kan like fullt benyttes til å skape fred og livsvarig kjærlighet.

 

Marius Stavang, psykolog ved Institutt for Psykologisk Rådgivning utfordrer Omid Ebrahimi, også
psykolog ved IPR, til å ta stafettpinnen videre.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 12, 2019, side 958

Kommenter denne artikkelen