Du er her

En ny måte å lytte på

Tom Barth, Christina Näsholm, Motiverande samtal – MI. Att hjälpa en menniska till förändring på hennes egna villkor, 2006

Da jeg etter ti år i kommunen byttet fagfelt til Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), ble denne lille, tilsynelatende enkle boken min introduksjon til en ny måte å lytte på. På min nye arbeidsplass møtte jeg et fagmiljø som var levende opptatt av Motiverende intervju (MI). Jeg kunne etter hvert kjenne på en forventning om at man som psykolog i TSB måtte ha en viss faglig vekst og utvikling for å tilfredsstille forventninger både fra kolleger og pasienter. Samtidig vokste også min egen motivasjon for å ha noe å lene meg på i møtet med mine pasienter forsiktig frem. Min vei inn i MI var gjennom introduksjonskurs med Christina Näsholm og denne boken, som hun har skrevet sammen med Tom Barth. Boken er kompakt. Samtidig dekker den sentrale begreper og temaer i MI på en måte som oppleves som relevant også i dag. Forfatterne skriver presist og engasjert, og teksten er gjennomgående fokusert. Det er dette som gjør at boken til tross for sitt beskjedne volum kan romme så mye. Barth og Näsholm har med sin gode introduksjonsbok til MI bidratt til at jeg fikk en inngang til og fremdeles har et aktivt forhold til MI som tilnærming til å samtale med, eller lytte til, mennesker som ønsker forandring.

Jon Rekstad, ansatt i Rus- og avhengighetsbehandling, poliklinikk i Moss, oppfordrer Magnus Sjøstrand til å ta stafettpinnen videre

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 56, nummer 4, 2019, side

Kommenter denne artikkelen