Du er her

Lone Backe, Nini Leick, Joav Merrick og Niels Michelsen (red.), Incest. En bog om blodskam (1983)

Boken endret min forståelse av enkeltmennesket, familien, psykologien og samfunnet.

Publisert
4. november 2015

Boken handler ikke bare om seksualitet, men også om familierelasjoner, sosial arv, maktforhold, og hvordan samfunnet forholder seg til tabuet. Boken endret min forståelse av enkeltmennesket, familien, psykologien og samfunnet. Den gav retning for arbeidet. Et menneskes erfaring, fungering og psyke fikk en klarere sammenheng med realitetene, og ble lettere å forstå. Arbeid for at barnevern (omsorg) og psyke (BUP) måtte være to sider av samme sak og ikke atskilt, ble viktig. Jeg ble klar over at noen typer kunnskap var uønsket i samfunnet. Fortellinger, erfaringer, tall og empiri ble angrepet. Det ble forsøkt forklart som fantasi, psykose, løgn mv. På denne måten ble kunnskap ugyldiggjort og borte. Omfanget av overgrep og mishandling er større enn hva som erkjennes i det offentlige. Det er en gåte for meg at samfunnet i perioder er overrasket og sjokkert når slikt kommer frem i lyset. God forståelse av barn og familieliv, og inngrep egnet til å beskytte barns fysiske og psykiske helse, er områder der psykologien kan bidra betydelig mer. Formelle og faglige skiller fortoner seg meningsløse. De er egnet til å la barns erfaringer og våre kunnskaper forsvinne i ideologisk og faglig strid og mellom etater.

Anne Poulsson utfordrer Vanja Hjelmseth til å ta stafettpinnen videre

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side 1009

Kommenter denne artikkelen