Du er her

Intervju

Tema: Produksjonspress og byråkratisering i helsetjenesten
Publisert
4. april 2012

– Kvaliteten og fleksibiliteten i psykisk helsevern er under press. Det skulle ikke være noen grunn til å være anonym når en roper varsko. Dette er ikke sutring, og det er ingen grunn til å skamme seg.

Den Store Psykologprisen
Publisert
4. april 2012

Han ble overrasket, stolt og glad. Men egentlig er Arne Holte litt sur på psykologer.

Tema: Byråkratisering i helsevesenet
Publisert
5. mars 2012

Papirarbeidet i psykisk helsevern øker, men fire unge psykologer og en psykologveileder er ikke overbevist om at det hever den faglige kvaliteten. – Jeg vil ikke slukne og bli en fabrikkarbeider i helsetjenesten, sier en av dem.

Intervju
Publisert
7. februar 2012

Hun skulle gjerne hatt flere turer i hvit cabriolet for å oppsøke andre resiliensforskere hun er venn med på Facebook.

Behandling av depresjon
Publisert
5. januar 2012

Ellen Hartmann (t.v.) og Siri Gullestad er begge professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo, og identifiserer seg med den psykodynamiske tradisjonen. De forteller om et perspektiv i endring – inspirert av forskning og nytenkning.

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Det mollstemte er en naturlig side ved livet. Emosjonell modenhet innebærer evne til å romme smerte og sorg. Terapien skal åpne opp, slik at det som har vært vondt og truende, kommer med i selvbildet igjen.

Intervju
Publisert
5. januar 2012

– Samspillet med og relasjonen til terapeuten må på en tydelig måte være mer godartet enn relasjoner pasienten har erfart tidligere. Slike terapierfaringer kan en ta med seg, og de kan gjøre at en møter verden på nye og mer fleksible måter.

Intervju
Publisert
5. desember 2011

Ordet gerontologi kjem av dei greske orda geron (gamling) og logia (kunnskap). Heilt sidan Svein Olav Daatland var fersk psykolog tidleg på 1970-talet har han vore oppteken av den friske alderdomen, og av å bygga bru mellom psykologien og sosiologien.

Noam Chomsky på Psykologikongressen
Publisert
5. oktober 2011

Høyr på dette: «Eit kvart tenkande vesen bør vera anarkist». «Du har eit ansvar for å snakka med dei som ikkje har makt, for saman å leita etter sanninga.» Det å møta Noam Chomsky er å få lufta hjernen.

Tvang i psykisk helsevern
Publisert
5. oktober 2011

God ledelse, et humanistisk menneskesyn og løsningsorienterte ansatte er avgjørende for å få ned bruk av tvang, mener forskeren Reidun Norvoll, som gjerne skulle sett flere psykologer i spissen for arbeidet med å forebygge tvangsbruk.

Sider