Du er her

Øverst i bunken

Vi har spurt organisasjonspsykolog Trond Kjærstad, som jobber med lederutvikling og undervisning, om litteratur og lesevaner.

Hva ligger øverst i bunken av faglitteratur akkurat nå?

The Academy of Management Perspectives, ett av de fire tidsskriftene fra The Academy of Management.

Hva leser du mest, artikler eller bøker? 

– Det er vel sånn fifty-fifty, men det jeg bruker mest, er nok bøker.

Hvilke tidsskrifter leser du?

– Hele serien fra The Academy of Management, Harvard Business Review og Scientific American Mind Magazine. I forbindelse med jobben på Handelshøyskolen BI og i konsulentfirmaet B & E AS, har jeg et litt utvidet interessefelt, og abonnerer på to historiske tidsskrifter, det norske Levende historie og BBCs Living History. Etter mange år som frilans musikkjournalist abonnerer jeg dessuten stadig på fem musikkaviser.

Er det noe du kaster deg over så snart det kommer inn døra?

– Jeg har vel en 15–16 tidsskrifter som til enhver tid ligger og venter. Jeg skummer alltid Scientific American Mind Magazine, for å sjekke om det er noe jeg bør lese først derfra. Ellers er jeg nok mer av en strukturfascist. Hos meg ligger alt lesestoffet i bunker og må pent vente på tur.

Er det ei fagbok du savner på norsk?

– Ikke egentlig. Jeg synes det går veldig greit å lese vanlig faglitteratur på engelsk. Men for meg er også Homers Iliaden faglitteratur, og denne foreligger bare i en utgave på veldig arkaisk nynorsk. Jeg skulle gjerne hatt Iliaden på bokmål.

Hva leser du av skjønnlitteratur?

– Her er jeg vel litt inhabil når jeg sier Jan Kjærstad, siden han er min fetter, men jeg leser også gjerne Kjartan Fløgstad, og så leser jeg jo historiske romaner, for eksempel fra Tudor-tidens England. Jeg bruker mye stoff om Elizabeth I i undervisningen. Og Ibsen, selvsagt, han bruker jeg òg. Og så leser jeg naturligvis rene historiske bøker og biografier.

Hva med poesi?

– Der er jeg nok mer nytteorientert, og holder meg til stoff jeg kan bruke i undervisningen. Jeg plukker sitater fra sonettene til Shakespeare, og fra John Miltons Paradise Lost.

Hva slags lesevaner har du? Hvor er du helst når du leser? 

– Jeg leser overalt, og har alltid en bok, eller fortrinnsvis et tidsskrift, med meg i bagen.

Mange er redde for at norsk fagspråk skal tape for engelsk – hvilke tanker har du om det?  

– Jeg er ikke så redd for det, egentlig. Tvert imot ser jeg at vi har et aktivt miljø for oversettere av faglitteratur. På den annen side er forskningsmiljøet for lite til at en kan forvente å få spesiallitteraturen oversatt til norsk. Siden jeg underviser på masternivå, går det naturlig nok mye i engelsk der også. Alle de nyeste artiklene vil jo alltid være på engelsk.

Du kan velge ei bok til ferien. Hvilken blir det?

– Det får bli Adskillelsens politikk av Jens-Martin Eriksen og Frederik Stjernfelt. Det er en bok om ytringsfrihet og multikulturalisme og går rett inn i de viktige og vanskelige diskusjonene i dagens flerkulturelle samfunn.

Astri Vannebo

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 7, 2010, side 629

Kommenter denne artikkelen