Du er her

Inntrykk

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2020

Å forenkle komplekse terapeutiske fenomener har sine fordeler. Men å devaluere andre terapiformer er mindre konstruktivt.

Bokanmeldelse
Publisert
1. juli 2020

Bretteville-Jensen og Bramness planter cannabisen i kulturen i en leservennlig og solid antologi.

Bokessay
Publisert
1. juli 2020

William James er en av psykologiens pionérer. Men er tenkningen hans fortsatt relevant i dag? Det mener den amerikanske filosofen John Kaag. I en fersk bok hevder han at James kan hjelpe oss å finne mening i tilværelsen - og i beste fall redde liv.

Anmeldt
Publisert
3. juni 2020

Gjennom rettsteiknar Ane Hems fortelling blir me vitne til kor stor vekt ei sakkunnigvurdering blir tillagt i ei barnevernsnemnd.

Klassikeren
Publisert
3. juni 2020

Svein Haugsgjerd: Å møte psykisk smerte – Erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommmet (2018)

Anmeldt
Publisert
3. juni 2020

Boken Alt som lever, må dø presenterer alternativer til en medisinsk forståelse av døden, men skaper distanse til temaet.

Bokessay
Publisert
3. juni 2020

Jeg håper Mødre og døtre blir mye lest, særlig av fagfolk. Vi har godt av Aakres strenge blikk på oss selv

Klassikeren
Publisert
3. mai 2020

Sigmund Freud og Joseph Breuer: Studies on Hysteria (1895)

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Veiledet internettbehandling gir håp om enda bedre psykologhjelp i fremtiden. 

Anmeldt
Publisert
3. mai 2020

Hvordan vi skal møte mennesker som lider, er ikke verdinøytralt.

Sider