Du er her

Inntrykk

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Med boken Tvang og tvil. En innsideberetning fra norsk psykiatri har psykiateren og forfatteren Marianne Mjaaland levert sitt bidrag til virkelighetslitteraturen.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

Forfatternes ambisjon er å undersøke profesjonspraksis og kompetanseutvikling fra et humanistisk forskningsperspektiv.

Anmeldt
Publisert
6. november 2017

I en bok om overgrep i kirkelige miljøer bringer forlaget Gyldendal videre nye alvorlige anklager mot en domfelt prest i Glåmdalen.

Klassikeren
Publisert
6. november 2017

Den handler like mye om alle andre som om meg, sa Joe Brainard om boka Jeg husker.

Fra Arkivet
Publisert
5. oktober 2017
Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Forfatterne mener skolen kan være med og fremme nasjonens fremtidige psykiske helsekapital.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Denne boken kan bli en ny bauta i norsk psykologisk litteratur.

Anmeldt
Publisert
5. oktober 2017

Målgruppa er for utydeleg, og språket manglar nærleik til opplevingane. Boka treffer meg ikkje.

Fra Arkivet
Publisert
4. september 2017
Anmeldt
Publisert
4. september 2017

Eg helsar debatten om medikalisering velkomen. Her er ei bok som gir eit kunnskapsgrunnlag for ein slik debatt.

Sider