Du er her

I margen ...

Nå blir det lettere å ta magistergraden. Psykologer og pedagoger skal slippe forberedende prøver i latin, melder VG i 1946.

WHO vil ha retningsliner for rettvis prioritering av helse.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 11, 2009, side 1077-1081

Kommenter denne artikkelen