Du er her

Impuls om biologi

Siste nummer av Impuls handler om biologiens plass i psykologien.

Publisert
1. august 2008

Psykologistudentene i Oslo er opptatt av det til tider konfliktfylte forholdet mellom psykologi og biologiske nabofag: Hvorfor er psykologifaget fortsatt splittet om dette spørsmålet? Taper psykologiske forklaringer terreng ved å ta høyde for biologiske variabler?

Dag Olav Hessens innledningsartikkel handler om konsekvenser av et biologisk menneskesyn, og stiller spørsmålet om hvorvidt et slikt syn utelukker endring generelt, og kultur mer spesifikt. Leif Edward Ottesen Kennair følger opp med å diskutere biofobi: samfunnsvitenskapenes frykt for biologiske forklaringer. Amerikanske Heather Berlin skriver om nevrovitenskapelig støtte til psykodynamiske begreper. Kenneth Hugdahl forteller historien om funksjonell hjerneavbildning (fMRI) i norsk kognitiv nevrovitenskap, mens danskene Thomas Ramsøy og Martin Skov drøfter etiske aspekter ved å forvalte kunnskap om menneskehjernen. Anne Inger Helmen Borge drøfter betydningen av biologi i utvikling og forståelse av resiliens. Avslutningsvis presenterer filosof Egil Olsvik et kritisk blikk på biologisk orientert psykiatri.

Tema for de neste to numrene av Impuls er henholdsvis psykose og kommunikasjon. Redaksjonen tar gjerne imot innspill på e-post: redimpuls@psykologi.uio.no. Se ellers http://www.tidsskriftetimpuls.no/bestill/bestill.php for kjøp og abonnement.

Stephan C. H. Neuhaus

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 8, 2008, side 985

Kommenter denne artikkelen