Du er her

Gruppeterapeut

Vestre Viken - Ringerike DPS Seksjon poliklinisk behandling

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får veldig gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere. DPS’et er delvis samlokalisert med Ringerike Sykehus og har det samme opptaksområdet i Øvre Buskerud med til sammen 82 000 innbyggere.

Vårt DPS samarbeider nært med Blakstad Psykiatriske Sykehus som har ansvar for de spesialiserte sykehustjenester for befolkningen.

Avdelingen er lokalisert på 3 steder består av seksjon døgnbehandling med FACT og 2 seksjoner for poliklinisk behandling, en på Ringerike og en på Ål. Den ledige stillingen er i seksjon poliklinisk behandling på Ringerike.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, vurdering og behandling, i gruppe, individuelt og i team
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten


Kvalifikasjoner

 • Psykiatrisk sykepleier, psykolog eller lege
 • Videreutdanning innen gruppebehandling
 • Erfaring fra psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten
 • Interesse for tverrfaglig behandling
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig 


Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn og ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
 • Tiltredelse etter avtale


Kontaktinformasjon

 • Christian Hølland Eikeland, seksjonsleder/overlege, tlf. 971 54 231
 • Kent Håpnes, avdelingssjef, tlf. 991 00 195
 • Anne Karine Mykland, overlege, tlf. 996 24 408


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. mars 2020