Du er her

NAV svarer

Slik kommenterer NAV innlegget til Johan Hauknes:

Publisert
4. november 2015

DET GJØR INNTRYKK å lese det Johan Hauknes skriver om hvordan han har opplevd møtene med NAV. Det er ikke slik vi ønsker det skal være. Det er både beklagelig og leit å høre at Hauknes opplever at vi har sviktet han. Det er svært mange som er i en sårbar situasjon og som trenger hjelp fra NAV, og vi vet at vi ikke alltid har klart å følge dem opp på en god nok måte. Selv om vi ser at vi klarer å følge opp bedre nå og at flere kommer i jobb, har vi fortsatt en vei å gå.

Før vi innvilger uføretrygd skal alle muligheter for jobb være prøvd ut. Loven stiller strenge krav, og det må dokumenteres grundig at vilkårene for å få uføretrygd er oppfylt. Når vi ber om mer dokumentasjon eller opplysninger fra en annen lege, er det fordi NAV plikter å opplyse saken så godt og helhetlig som mulig før vi fatter vedtak.

Vi har sett inn på Hauknes sin sak, og har lest hans innlegg med interesse. Vi takker for hans tydelige tilbakemeldinger, og tar med oss hans erfaringer videre i arbeidet med å skape bedre brukeropplevelser fremover.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 52, nummer 11, 2015, side

Kommenter denne artikkelen