Du er her

Aktivt, Aktuelt og Artig!

Publisert
1. januar 2004

Bak: Marte Nilsson og Dagfinn Sørensen. Foran: Ingunn Skre, Jørgen Sundby og Vibeke Stalsberg.

Foto: Ole Åsheim.

Et fargerikt tidsskrift trenger også et fargerikt innhold. Tidsskriftet har opprettet ei gruppe psykologer i Tromsø. Vi i gruppa har fått i oppgave å få inn stoff som kan bidra til et mer aktuelt og levende tidsskrift. Her tenker vi ikke bare på fagartikler, men også formidling gjennom et enklere format som små faglige notiser, debattinnlegg, korte refleksjoner, essays og intervjuer. Vi ser for oss mer stoff i Tidsskriftet om hva som skjer av viktige fagdebatter blant psykologer, og hva som skjer av spennende prosjekter som psykologer holder på med.

Det foregår hele tiden tidsaktuelle debatter i media og blant fagfolk. Eksempler er b ruk av IQ- tester i b arnevernsaker og spørsmålet om sammenslåing av distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker innen psykisk helsevern for barn og ungdom. Slike fagaktuelle debatter vil vi også ha i Tidsskriftet!

Mange psykologer har spennende prosjekter i gang på sine arbeidsplasser. Kanskje ikke så store prosjekter, men prosjekter som det kan være både lærerikt og inspirerende for andre å få kjennskap til. Skriv det ned og send det inn til Tidsskriftet!

Formidling av hverdagslige, men gode kliniske historier hvor du har prøvd noe nytt som var nyttig, leser andre psykologer gjerne om. Det kan være erfaringer med en ny test, eller andre erfaringer fra en klinisk hverdag som du tror kan ha allmenn interesse blant psykologer og andre fagfolk. Skriv det ned og send det inn! Dessuten ser vi for oss at Tidsskriftet kan formidle erfaringer fra psykologer som har valgt nye og for psykologer utradisjonelle arbeidsplasser og arbeidsoppgaver.

Har du selv noen ideer om hva som kan bidra til et mer fargerikt og aktuelt tidsskrift? Vi hører gjerne fra deg. Eller kanskje du har synspunkter på at Tidsskriftet ikke skal gjøre en slik fornyelse, det hører vi også gjerne om. Ta gjerne direkte kontakt med oss:

  1. Hanne Rieber, Studentenes sosialtjeneste, e-post hanne.rieber@sito.uit.no,
  2. Vibeke Stalsberg, Ungdomspsykiatrisk avdeling, e-post Vibeke.Stalsberg@unn.no,
  3. Dagfinn Sørensen, privatpraksis som klinisk sexolog, e-post dagfinn_sorensen@hotmail.com,
  4. Marte Nilsson, DPS, e-post bugge-Nilsson@c2i.net,
  5. Ingunn Skre, Psykologisk institutt ved Universitetet i Tromsø, e-post Ingunn.Skre@unn.no og
  6. Jørgen Sundby, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, e-post Jorgen.Sundby@ unn.no

Vi tar gjerne imot ideer og innspill!

Hilsen Tromsøgruppa

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 41, nummer 1, 2004, side 35

Kommenter denne artikkelen