Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. januar 2012

Barseldepresjoner rammer hardt fordi det vekker skam og skyldfølelse når gleden og morsfølelsen uteblir. Disse vanskelige følelsene deles sjelden, og få kvinner med barseldepresjon fanges opp.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2011

Psykologer kommer jevnlig i kontakt med pasienter som har helseproblemer av betydning for å kjøre bil. Da skal psykologen melde fra til myndighetene, selv om meldeplikten kan stå i veien for behandlingsrelasjonen. For vi kan ikke late som om pasientens atferd bak rattet ikke angår oss.

Fra praksis
Publisert
5. november 2011

Som psykologer i Oppfølgings- og PP-tjenesten for videregående skole har vi en unik mulighet til å hjelpe skolen til å møte elever i krise. Men vårt arbeid skjer via skolen og læreren, ikke som behandlere.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2011

Manualbasert terapi er effektiv hjelp som trygger barnet. Men det krever fleksibel tilpasning, og at terapeutene får oppfølging og veiledning også etter introduksjonskurset.

Fra praksis
Publisert
5. oktober 2011

Antallet innsendte forskningsartikler til vitenskapelige tidsskrifter har steget så kraftig at tidsskriftredaktører frykter for kvaliteten.

Psykologi og samfunn
Publisert
5. oktober 2011

Angst og depresjon er vanlig ved kronisk nakkeslengskade, og blir ofte forstått som PTSD eller som resultat av kroniske smerter. Men en ny studie viser at symptomene var der alt før skaden.

Fra praksis
Publisert
5. september 2011

Vekst og modning er mulig etter tap og traumer, men veksten kommer ikke som følge av det som hendte, men som resultat av arbeidet de rammede gjør i ettertid.[1]

Fra praksis
Publisert
5. september 2011

Gung Hu handler om å arbeide hver for seg, men sammen. Og akkurat det begrepet gir mening til hvordan det var å jobbe som krisepsykolog på Sundvolden hotell rett etter massedrapet på Utøya.

Om spesialistutdanningen
Publisert
5. august 2011

Hva om listen over hva en er flink til, blir lengre enn listen over det vonde og vanskelige?

Fra praksis
Publisert
5. juli 2011

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet. Gjennom brukeransatte og bruker spør bruker-metoden ønsker vi at pasienten sikres en aktiv medvirkning i utformingen av tilbudet vi gir.

Sider