Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. mars 2015

Å bli «frisk» fra dissosiativ identitetsforstyrrelse betydde ikke å gå ut i en fredelig og begripelig verden.

Fra praksis
Publisert
5. februar 2015

Spesialisthelsetjenesten har vært lite eksplisitte på hvordan poliklinikker for barn og unge kan etablere et tilbud for de minste barna. Ved BUP Vesterålen har en ny form for samarbeid med førstelinjetjenesten gitt gode resultater.

Fra praksis
Publisert
6. januar 2015

Åpenhet handler om å føle seg såpass trygg at jeg kan si fra hver gang det er vanskelig å være meg.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2014

Metakognitiv terapi (MKT) er en behandlingsform som har fått økende interesse i de siste årene. Målet med denne artikkelen er å vise hvordan MKT kan anvendes for barn og unge som plages med angstsymptomer.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2014

Mentaliseringsbasert terapi er en potensielt fruktbar behandlingsmetode også i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Fra praksis
Publisert
4. april 2014

Det er mulig å gi mennesker med langvarige og alvorlige psykoselidelser behandling som øker deres livskvalitet. Stikkordene er kvalitet, kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning.

Oppfølging av barn til foreldre med psykisk lidelse
Publisert
5. juli 2013

90 000 barn under 18 år lever i familier hvor en av foreldrene har en psykisk lidelse. Klarer vi å følge opp lovgivningens intensjon om å gi disse barna behov for informasjon og omsorg mens foreldrene mottar behandling?

Fra praksis
Publisert
5. juni 2013

En kirurg velger ikke bort røntgen til fordel for ustrukturerte intervjuer med lav reliabilitet. Hvorfor skal vi stole mer på en psykolog som velger vekk evidensbaserte utredningsmetoder?

Helhetlig helse
Publisert
5. mars 2013

Helsepersonell møter syke mennesker, ikke syke organer. Da må vi ivareta både den fysiske og psykiske helsen.

Psykoterapi
Publisert
5. mars 2013

Rask symptomlette forbindes med effektiv terapi, men ofte også med raskt tilbakefall og rehenvisning. Lang tids psykodynamisk terapi der en utforsker de ubevisste sidene som skaper symptomene, kan da være mer effektivt.

Sider