Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Foreldrene må få hjelp til å bli nysgjerrige på barnets annerledeshet.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Jeg ser folk igjen. Jeg ser dem inn i øynene, jeg ser på frisyrene, jeg ser på kjæledyrene og tenker at det finnes håp

Fra praksis
Publisert
5. mai 2015

Kognitiv terapi som psykologisk førstehjelp ved traumatisk armbrudd

Fra praksis
Publisert
5. mars 2015

Å bli «frisk» fra dissosiativ identitetsforstyrrelse betydde ikke å gå ut i en fredelig og begripelig verden.

Fra praksis
Publisert
5. februar 2015

Spesialisthelsetjenesten har vært lite eksplisitte på hvordan poliklinikker for barn og unge kan etablere et tilbud for de minste barna. Ved BUP Vesterålen har en ny form for samarbeid med førstelinjetjenesten gitt gode resultater.

Fra praksis
Publisert
6. januar 2015

Åpenhet handler om å føle seg såpass trygg at jeg kan si fra hver gang det er vanskelig å være meg.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2014

Metakognitiv terapi (MKT) er en behandlingsform som har fått økende interesse i de siste årene. Målet med denne artikkelen er å vise hvordan MKT kan anvendes for barn og unge som plages med angstsymptomer.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2014

Mentaliseringsbasert terapi er en potensielt fruktbar behandlingsmetode også i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Fra praksis
Publisert
4. april 2014

Det er mulig å gi mennesker med langvarige og alvorlige psykoselidelser behandling som øker deres livskvalitet. Stikkordene er kvalitet, kontinuitet, samhandling og brukermedvirkning.

Oppfølging av barn til foreldre med psykisk lidelse
Publisert
5. juli 2013

90 000 barn under 18 år lever i familier hvor en av foreldrene har en psykisk lidelse. Klarer vi å følge opp lovgivningens intensjon om å gi disse barna behov for informasjon og omsorg mens foreldrene mottar behandling?

Sider