Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
2. september 2015

Å finne en god form på arbeidet med unge psykosepasienter på en sengepost er utfordrende. Vi kan imidlertid yte bedre hjelp hvis vi er bevisste på hva som kjennetegner god psykoterapi med disse pasientene og hvilke rammebetingelser som må foreligge.

Fra praksis
Publisert
5. august 2015

Det var normalt og trygt på innsiden av de psykiatriske veggene. Og det var unormalt og utrygt ute i samfunnet.

Fra praksis
Publisert
5. juli 2015

Etter et voldtektsforsøk opplever Sofie at tanker og følelser fra årene på internatskole vekkes til live av en forestående rettssak.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Foreldrene må få hjelp til å bli nysgjerrige på barnets annerledeshet.

Fra praksis
Publisert
5. juni 2015

Jeg ser folk igjen. Jeg ser dem inn i øynene, jeg ser på frisyrene, jeg ser på kjæledyrene og tenker at det finnes håp

Fra praksis
Publisert
5. mai 2015

Kognitiv terapi som psykologisk førstehjelp ved traumatisk armbrudd

Fra praksis
Publisert
5. mars 2015

Å bli «frisk» fra dissosiativ identitetsforstyrrelse betydde ikke å gå ut i en fredelig og begripelig verden.

Fra praksis
Publisert
5. februar 2015

Spesialisthelsetjenesten har vært lite eksplisitte på hvordan poliklinikker for barn og unge kan etablere et tilbud for de minste barna. Ved BUP Vesterålen har en ny form for samarbeid med førstelinjetjenesten gitt gode resultater.

Fra praksis
Publisert
6. januar 2015

Åpenhet handler om å føle seg såpass trygg at jeg kan si fra hver gang det er vanskelig å være meg.

Fra praksis
Publisert
5. desember 2014

Metakognitiv terapi (MKT) er en behandlingsform som har fått økende interesse i de siste årene. Målet med denne artikkelen er å vise hvordan MKT kan anvendes for barn og unge som plages med angstsymptomer.

Sider