Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
2. september 2016

En tyrkisk samtaleform kan brukes til å utvikle felles forståelser av seksuelle normer og grenser.

Fra praksis
Publisert
1. august 2016

Første gangen jeg møtte Gunnar, var han sint og avvisende. Siste gangen jeg så ham, mente han at jeg hadde hjernevasket ham – på en god måte. EMDR-terapi med en gutt med Aspergers syndrom viste seg virksomt.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2016

Jeg kjenner stor tilfredshet over å finne språklige uttrykk som karakteriserer kroppen min.

Fra praksis
Publisert
1. juli 2016

Det viktigste ved Stangehjelpa er læringsprosessen, skriver Birgit Valla.

Fra praksis
Publisert
3. juni 2016

Enslige mindreårige asylsøkere må få være sårbare og mestrende på samme tid.

Fra praksis
Publisert
2. mai 2016

Hvordan skal vi innpasse klinisk helsepsykologi i sykehusets organisasjon og tjenestetilbud?

Fra praksis
Publisert
1. april 2016

Overlevelsesstrategiene mine ødelegger forholdet mitt til andre mennesker.

Fra praksis
Publisert
1. april 2016

Foreldrenes aktive deltagelse i behandling av barn med angst gir bedre effekt. Veiledning av foreldre øker bevisstheten om hvordan deres egen regulering av angst virker på barnet.

Fra praksis
Publisert
29. februar 2016

«Evig eies kun det tapte», sa Karl, som etter et ran opplevde å miste en trygghet han tidligere hadde tatt for gitt.

Fra praksis
Publisert
3. februar 2016

Langvarige fysiske plager uten kjent årsak kan føre til at barn og unge blir gjengangere i helsevesenet. Psykologer kan bidra til å skape forståelse for sammenhengen mellom fysiske plager og psykososiale forhold.

Sider