Du er her

Fra praksis

Fra praksis
Publisert
31. januar 2017

I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Den lange latenstiden skyldes ofte frykt, skyldfølelse, distansering og manglende begrepsapparat.

Fra praksis
Publisert
31. januar 2017

Individuelle reanalyser av tidligere publiserte gruppedata styrker den kognitive modellen for panikklidelse med agorafobi, konkluderer Asle Hoffart. Han mener terapiforskningen må fokusere mer på variasjonen hos det enkelte individ.

Fra praksis
Publisert
3. januar 2017

Som psykolog for de gamle er jeg den heldige. Det er jeg som får høre hvordan det gikk etter hvert, hva som faktisk skjedde. Det er jeg som får høre den lange historien.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2016

Når problemene tårner seg opp og ivrige hjelpere vil vise vei, kan det være lett å gå seg vill i en skog full av opplyste stier. Metodikk for prosessevaluering kan gjøre det lettere å finne veien.

Fra praksis
Publisert
1. desember 2016

Tidlig samspillsveiledning styrker foreldrekompetanse hos mødre med rusmisbruk.

Fra praksis
Publisert
2. november 2016

Vi må gripe inn når vi får vite at et barn har begått et seksuelt overgrep mot et annet barn. Men hvordan?

Fra praksis
Publisert
4. september 2016

Stadig flere ungdommer rammes av kronisk utmattelsessyndrom. Forskning på stress og affektbevissthet kan utvide forståelsen av tilstanden.

Fra praksis
Publisert
4. september 2016

På Dikemark statlige asylmottak vil beboerne ut, mens psykologene vil inn.

Fra praksis
Publisert
2. september 2016

Mangel på psykologiske ressurser, kompetanse og faglig fundament er blant utfordringene i landet som nettopp arrangerte OL.

Fra praksis
Publisert
2. september 2016

En tyrkisk samtaleform kan brukes til å utvikle felles forståelser av seksuelle normer og grenser.

Sider